Openstaande vacatures? Naamsbekendheid vergroten? Laten zien dat je je inzet voor duurzaamheid? Verzeker jouw reisbedrijf nog vóór 13 februari van deelname aan de Travel Challenge! Stuur een email naar info@reiswerk.nl

Wat doet Reiswerk precies?

Reiswerk informeert, inspireert en ondersteunt organisaties en hun medewerkers in de reisbranche. Dit doen we door uitvoering van projecten op het gebied van de instroom van nieuwe medewerkers en het behoud van hen.

De taken en de financiering van Reiswerk zijn geregeld in de cao voor de reisbranche inzake sociaal fonds Reiswerk, met een looptijd van 1 november 2020 tot 1 november 2025. 

Dit zijn de belangrijkste aandachtsgebieden (of taken) van Reiswerk. 

Instroom van nieuwe medewerkers

Een gezonde sector krijgt voortdurend voldoende instroom van goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Een aantal van onze activiteiten richt zich op het aantrekken van nieuwe medewerkers. Denk hierbij aan arbeidsmarktcampagnes, het organiseren van events voor aankomend talent en onze website Travel Careers.

Leren & Ontwikkelen

De reissector is een dynamische sector die snel verandert. Het werk van individuele medewerkers verandert daardoor ook. Dit vraagt om wendbare werknemers en het trainen van nieuwe skills en competenties bij (toekomstige) medewerkers. Het is belangrijk dat reisorganisaties een leercultuur stimuleren en faciliteren. Reiswerk biedt het online leerplatform ‘Travel College’, waar alle medewerkers in de reissector gratis gebruik van kunnen maken. Ook studenten hebben de mogelijkheid om te profiteren van het uitgebreide cursusaanbod. Zo faciliteren we een leven lang leren.

Daarnaast organiseert Reiswerk kennissessies, workshops en andere events en bieden we diverse tools aan. Reiswerk onderhoudt nauwe contacten met zowel mbo als hbo toerisme-onderwijsinstellingen, om ervoor te zorgen dat de juiste mensen voor een baan in de reissector kiezen.

Lees verder

Arbeidszaken

De dynamische en veranderende reisbranche vraagt om tools waarmee reisbedrijven en hun medewerkers toekomstbestendig blijven. We richten ons daarbij op de medewerkers zelf, op de directie en HR-afdelingen van reisbedrijven.

We voeren projecten uit op het gebied van de cao en arbeidsvoorwaarden, we bieden diverse tools aan en we organiseren events. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van expertmeetings voor HR-professionals, het opzetten van een handleiding voor verzuim, het initiëren van projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het verspreiden van de cao voor de reisbranche.

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

Reiswerk informeert medewerkers in de reissector over de door de bedrijfstak overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Op onze website is veel informatie te vinden over de cao reisbranche. Daarnaast hebben wij een helpdeskfunctie en beantwoorden we vragen van zowel werkgevers als werknemers uit de reissector. 

Lees verder

Arbeidsmarktonderzoek

Om inzicht te hebben in de werkgelegenheid in de reissector nu en in de toekomst, doen wij jaarlijks arbeidsmarktonderzoek in de reisbranche. We brengen hiermee de werkgelegenheid en de demografische gegevens van de reisprofessionals in kaart. De uitkomsten delen we op onze website.

Dit onderzoek geeft niet alleen werkzoekenden een juist beeld van hun arbeidsmarktkansen, maar geeft reisbedrijven ook een beeld van hun merk en imago als werkgever. De data uit het arbeidsmarktonderzoek geeft bovendien sturing en richting aan de doelen en projecten die Reiswerk uitvoert. Op basis van dit arbeidsmarktonderzoek zijn wij in staat om op de juiste momenten een impuls te geven aan de arbeidsmarkt.

Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie

Eén van onze taken is medewerkers met de juiste skills te enthousiasmeren voor een baan in de reisbranche. Het vinden en binden van de beste professionals aan de reisbranche doen we via effectieve en doelgerichte arbeidsmarktcommunicatie. Ook zorgen we ervoor dat de aankomende professionals aan een (toeristische) opleiding beginnen met een juist beroepsbeeld.

Events

Reiswerk organiseert regelmatig events voor de reisbranche. Voor aankomende professionals bijvoorbeeld, met als doel hen te enthousiasmeren voor een baan in de reisbranche. Ook organiseren we events voor zittende medewerkers en HR-professionals. Je ziet hier impressies van afgelopen events.