Onderzoeksbeurs

Wil jij als hbo-student onderzoek doen naar ontwikkelingen in de reisbranche? Dan kun jij of in aanmerking komen voor een onderzoeksbeurs van Reiswerk. Je studeert bij je opleiding af en ontvangt tijdens de onderzoeksperiode van Reiswerk een beurs van € 750,-- per maand. Reiswerk stelt jaarlijks maximaal vier onderzoeksbeurzen ter beschikking. 

Nationale Onderzoeksagenda
Het onderwerp van je onderzoek moet vallen binnen de thema’s van de Nationale Onderzoeksagenda Reisbranche:

  1. De maatschappelijke betekenis van toerisme;
  2. De integratie van duurzaamheid in de toeristische keten;
  3. De veranderde consument en werknemer en wat dat betekent voor de reisbranche;
  4. Innovatie in de reisbranche;
  5. Governance.

Aanmelden en selectiecriteria

Je vraagt de Reiswerk Onderzoeksbeurs aan bij je studiebegeleider of docent. Jouw opleiding maakt een voorselectie van de aanvragen die gedaan zijn en beslist welke aanvragen ze indient bij Reiswerk.  Je moet bij deze selectie aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het onderwerp van je onderzoek komt voort uit de Nationale Onderzoeksagenda;
• Je hebt  een goede basiskennis van één van de onderwerpen op de Onderzoeksagenda;
• Je beschikt over voldoende kennis op het gebied van onderzoeksmethoden en -technieken;
• Je hebt gedurende de eerste drie jaar van de opleiding als gemiddeld cijfer minimaal een 7,5 gehaald;
• Je hebt voor aanvang van het afstudeertraject geen achterstand in je studiepunten;
• Je hebt affiniteit met het doen van onderzoek en het onderzoeksonderwerp en je hebt een relevante stage gelopen in het tweede of derde studiejaar;
• De resultaten van het onderzoek publiceer je in het Nederlands of in het Engels.

Selectiecommissie
Voldoe je aan de criteria? Dan beslist de selectiecommissie of jij ook de onderzoeksbeurs krijgt.
De selectiecommissie bestaat uit de volgende personen:

• Manager van Reiswerk (secretaris);
• Voorzitter van Reiswerk;
• Vicevoorzitter van Reiswerk;
• Vertegenwoordigers uit het reisbedrijfsleven.

Er zitten minimaal één en maximaal drie vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de selectiecommissie . Deze vertegenwoordigers hebben kennis van de reisbranche en ervaring met het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.

Begeleiding
Je opleiding is verantwoordelijk voor de begeleiding van het onderzoek. Reiswerk begeleidt je niet, maar je kunt wel bij ons terecht voor hulp met contacten binnen en buiten de branche.

Vergoeding
Voor jouw onderzoek krijg je een maandelijkse onderzoeksvergoeding van Reiswerk. Deze vergoeding is voor een periode van 4 tot 6 maanden. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Reiswerk. Op dit moment is dat € 750,-- per maand. Aanvullende reiskosten en administratieve kosten kun je declareren. Daar moet je vooraf wel goedkeuring voor vragen.

Onderzoekresultaten
Naast een onderzoeksrapport moet je een management review van maximaal 10 pagina’s schrijven. Hierin vermeld je de resultaten van het onderzoek. Reiswerk en de partijen die Reiswerk vormen, mogen vrij gebruik maken van deze resultaten. De onderzoeken worden hier in de community geplaatst.

In het Reiswerk Webmagazine van mei 2014 lees je hoe Mieke Niebuhr als eerste een Reiswerk Onderzoeksbeurs toegewezen kreeg voor haar onderzoek naar Corporate Social Responsibility.