Wat is de vergoeding voor overwerk?

Overwerk is geregeld in artikel 12 van de cao. Als je in opdracht van jouw werkgever de normale arbeidsduur moet overschrijden, dan spreek je van ovewerk.
Heb je een functie in functiegroep 2 t/m 5 (zie bijlage 1), dan heb je recht op een overwerkvergoeding. Jouw werkgever moet proberen te voorkomen dat het gemiddelde van 39 uur wordt overschreden. Dit wordt berekend over 26 aaneengesloten weken. Jouw werkgever mag jou niet verplichten meer te werken dan 47 uur per week. Voor de reisleider en reisbegeleider bedraagt het masimaal aantal verplichte te werken uren jper week 56 uur.
 
Bij overwerk geldt een toeslag op het normale uurloon van 25%. De overwerktoeslag kan bovenop de toeslag voor bijzondere uren komen. Je kunt deze vergoeding geven in de vorm van vrije tijd of door uitbetaling. Een combinatie van beide is ook mogelijk. De voorkeur gaat vaak uit naar een verrekening in vrije tijd. In overleg met jou wordt dan bepaald wanneer de vrije tijd wordt opgenomen.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.