Wat zijn erkende feestdagen? Ben ik verplicht om deze dagen te werken?

In artikel 10 van de cao reisbranche lees je wat de erkende feestdagen zijn. In de cao is vastgelegd dat het normale loon wordt doorbetaald op de dagen dat er niet gewerkt wordt. En dat werken op zon- en feestdagen in beginsel vrijwillig gebeurt.

Lukt het jouw werkgever niet om met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij jou verplichten om maximaal acht zon- en feestdagen per jaar te werken. Dit mag niet als jij aantoonbare gewetensbezwaren hebt. Werken op die acht zon- en feestdagen geldt niet als overwerk. Het wordt in de roosters meegenomen en telt mee voor de gemiddelde werkweek.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.