Een medewerker wordt ziek op vakantie. Hoe nu verder?

Als een medewerker ziek wordt op vakantie , dan kan hij of zij zich vanaf zijn vakantie (ook vanuit het buitenland) bij jou ziekmelden en doorgeven waar en hoe hij te bereiken is. Als de medewerker zelf niet in staat is de ziekmelding te doen, dan mag iemand anders dat doen. 

De medewerker moet op zijn vakantieadres zo snel mogelijk een lokale (huis)arts bezoeken en een bewijs – doktersverklaring – meenemen om te kunnen overleggen. Jij kan nl. de medewerker vragen om na zijn vakantie te bewijzen dat hij arbeidsongeschikt was en een dokterverklaring hiervan te overleggen. Indien deze verklaring medische gegevens bevat, is hij niet verplicht deze te overleggen aan jou i.v.m. privacy regels maar kan dan aan de bedrijfsarts of arbodienst ter beoordeling voorgelegd worden. Mocht de zieke medewerker niet naar huis kunnen vanaf zijn vakantieadres vanwege ziekte of ongeval, dan moet hij ook bewijs kunnen overleggen van het feit dat hij niet kan reizen. Zonder een ziekmelding en dokterverklaring is de ziekmelding niet rechtsgeldig.

De dagen waarop hij tijdens zijn vakantie ziek is tellen als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Het is wel noodzakelijk dat hij zich direct ziekmeldt, de afgesproken procedure volgt en bewijs – dokterverklaring – kan overleggen.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.