Hebben medewerkers recht op een vergoeding voor overwerk?

Overwerk is geregeld in de cao. Als in opdracht van jou als werkgever de normale arbeidsduur wordt overschreden, dan spreek je van overwerk.
 
Medewerkers met een functie in functiegroep 2 tot en met 5 (zie bijlage 1), hebben recht op een overwerkvergoeding. De werkgever moet proberen te voorkomen dat het gemiddelde van 39 uur wordt overschreden. Dit wordt berekend over een periode van 26 aaneengesloten weken. Medewerkers kunnen niet worden verplicht meer te werken dan 47 uur per week.
Voor de functies reisleider en reisbegeleider bedraagt het maximaal aantal verplicht te werken uren per week 56.
 
Bij overwerk geldt een toeslag op het normale uurloon van 25%. De overwerktoeslag kan bovenop de toeslag voor bijzondere uren komen. Je kunt deze vergoeding geven in de vorm van vrije tijd of door uitbetaling. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
 
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.