Hoe ziet het re-integratietraject voor een zieke medewerker eruit?

De wettelijke kaders ten aanzien van het re-integratietraject bij langdurig ziekteverzuim zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter). In het kort betekent dit het volgende:

*Week 6 na 1e dag ziekmelding:
Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom jouw zieke medewerker niet kan werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer de medewerker denkt het werk weer te kunnen hervatten.

*Week 8 na 1e dag ziekmelding:
Binnen acht weken stel je (leidinggevende, HR verantwoordelijke of andere casemanager) samen met de medewerker een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat je als werkgever samen met jouw medewerker gaat doen om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de Probleemanalyse.

*Week 42 na 1e dag ziekmelding:
Dit is het moment waarop je de zieke medewerker ziek moet melden bij het UWV. 

*Week 44 na 1e dag ziekmelding:
In deze week ontvang je als werkgever van het UWV een bevestiging en krijg je informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het 2e ziektejaar. Samen met jouw medewerker maak je hierover goede afspraken.

*Week 91 na de 1e dag ziekmelding:
Als alle inspanningen niet hebben geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de medewerker zelf een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Het is aan te raden om dit samen met jouw medewerker te doen. Het UWV beoordeelt vervolgens de re-integratie inspanningen van werkgever en medewerker. Aansluitend wordt een eventuele WIA-uitkering(*) toegekend.

(*) WIA-uitkering: De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden.
De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een medewerkersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.