Wanneer hebben mijn medewerkers recht op een loonsverhoging?

Over het recht op een loonsverhoging staat er in de cao voor de reisbranche het volgende:
  • Als werkgever ben je verplicht met iedere medewerker in de salarisgroepen 2 t/m 8, die een lager salaris ontvangt dan het voor hem of haar geldende schaalmaximum (zie bijlage 3 van de cao reisbranche) en zes maanden of langer in dienst is, een beoordelingsgesprek te houden.
  • Afhankelijk van het resultaat van het beoordelingsgesprek ontvangt de medewerker een loonsverhoging van ten minste 1% bij een beoordelingsresultaat van goed of hoger en van 0% bij een beoordelingsresultaat van matig of lager. Indien het beoordelingsgesprek in een kalenderjaar geen doorgang vindt, doordat je als werkgever geen aantoonbaar initiatief daartoe neemt, dan wordt het beoordelingsresultaat beschouwd zijnde goed of hoger.
  • De toe te kennen individuele loonsverhoging wordt berekend over het feitelijke salaris dat de medewerker ontvangt tot ten hoogste het voor hem geldende schaalmaximum (zie bijlage 3 van de cao reisbranche). Indien de medewerker het voor hem geldende schaalmaximum heeft bereikt, heeft hij derhalve op basis van dit artikel geen recht op een loonsverhoging.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.