Welke privacyregels gelden er bij verzuim van medewerkers?

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en/of arbodienst dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd. Medische informatie is dan ook uitsluitend toegankelijk voor de bedrijfsarts en/of medewerkers van de arbodienst, die gehouden zijn aan het medische beroepsgeheim.

In bepaalde situaties kan de bedrijfsarts het wenselijk achten om informatie aan jou als werkgever te verstrekken, bijvoorbeeld om medische beperkingen aan te geven ten behoeve van werkaanpassingen. In een dergelijk geval moet de medewerker eerst om toestemming worden gevraagd. Je mag als werkgever de zieke medewerker vragen naar onder meer de oorzaak van de ziekte en de ziekteverschijnselen, maar de medewerker is niet verplicht om deze vragen te beantwoorden.
0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.