Werken met mensen met een arbeidsbeperking loont!

Reiswerk publiceerde onlangs een speciaal webmagazine rondom dit thema, met alle informatie over werken (met iemand) met een abreidsbeperking, informatie over de 100.000 banenafspraak, (financiële) regelingen voor werkgevers, jobcarving en een handige checklist om aan de slag te gaan. Klik op de afbeelding om direct naar het webmagazine te gaan.

100.000 banen afspraak

In het sociaal akkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid afgesproken dat zij de komende 10 jaar 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is het doel van de participatiewet, die sinds 1 januari 2015 geldt. De marktsector, waar de reisbranche onder valt, neemt 100.000 banen voor haar rekening.

Wie vallen er onder de doelgroep van de 100.000 banen afspraak?

• Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
• Mensen met een Wsw-indicatie;
• Wajongers met arbeidsvermogen;
• Mensen met een WIW- of ID-baan;

De mensen om wie het gaat, staan in het Doelgroepenregister, wat wordt beheerd door het UWV. Klik hier voor meer informatie over het Doelgroepenregister.

Sinds 1 oktober 2016 stelt het UWV de kandidatenverkenner banenafspraak beschikbaar. Als je als werkgever werk hebt voor iemand uit het doelgroepenregister, dan kun je door middel van deze kandidatenverkenner direct op zoek naar passende en beschikbare kandidaten. In dit korte filmpje zie je direct hoe het werkt!

Welke stappen moet ik zetten om iemand met een arbeidsbeperking aan mijn reisbedrijf te binden?

Om je op weg te helpen heeft Reiswerk onderstaande checklist gemaakt.

Klik op de verkeersbordjes hieronder en lees per stap wat je kunt doen om mensen met een arbeidsbeperking binnen jouw reisbedrijf aan de slag te helpen.
 

    

    

 

Meer weten?

Kijk op de website van UWV voor alles wat je moet weten over het werken met iemand met een arbeidsbeperking.