Arbeidsgeschillen

Heb je binnen het bedrijf een meningsverschil over de uitvoering van jouw werk, het naleven van regels of met jouw direct leidinggevende? Dan kan er een arbeidsgeschil ontstaan en dit kan veel stress met zich meebrengen. Je gaat met tegenzin naar je werk, je prestaties lijden er onder en ook thuis ben je vaak dan niet meer jezelf. En let op, een conflict kan uiteindelijk leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie met alle mogelijke gevolgen van dien.

Meestal lost een goed gesprek het probleem op, maar lukt dit niet, probeer het dan intern op te lossen door met een (personeels)adviseur of (hoger) leidinggevende te praten. Veel conflicten op het werk komen neer op misverstanden, miscommunicatie of gebrek aan communicatie, waardoor kleine onenigheden steeds groter worden tot ze niet meer te hanteren zijn. Het is dus goed om zo snel mogelijk te gaan praten met een onafhankelijk persoon binnen je reisbedrijf die jij vertrouwt.

Mediation
Soms kom je er zelf niet uit. Dan is mediation een goed middel om escalatie van het conflict te voorkomen. Mediation is een methode van bemiddeling bij geschillen of conflicten onder leiding van een professionele, onafhankelijke en neutrale mediator. Je kunt zo tot een optimale oplossing komen en daarmee rechts- en/of ontslagprocedures voorkomen.?Kijk voor meer informatie over mediation op de website van de Rijksoverheid.

Met behulp van een mediator kan je samen een stap zetten om een verandering van een ongewenste situatie in gang te zetten. Een groot voordeel is dat bij mediation partijen met elkaar tot overeenstemming proberen te komen. Enkele goede gesprekken met een onafhankelijke mediator blijken vaak al voldoende om weer tot een werkbare situatie, of tot een andere, gezamenlijke oplossing te komen.

Ontslag
Als mediation geen uitkomst biedt en er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie zonder kans op herstel, dan kun je ervoor kiezen om zelf je arbeidsovereenkomst te be?indigen. Je kunt ontslag nemen op jouw eigen verzoek. Je moet dan rekening houden met een opzegtermijn. Die staat in je arbeidsovereenkomst of kan je vinden in hoofdstuk 2 van de cao reisbranche.

Ook kan je samen met jouw werkgever tot de conclusie komen dat het beter is om jouw arbeidsovereenkomst te be?indigen. Dit doe je dan met wederzijds goedvinden en moet schriftelijk worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst of Beeindigingsovereenkomst. Hierin maak je afspraken over de afwikkeling van het ontslag, zoals bijvoorbeeld eventuele vergoeding, einddatum etc. Kijk voor meer informatie op de website van www.werk.nl.

Als jouw werkgever je wil ontslaan en er geen kansen zijn om samen afspraken te maken, dan zal je werkgever ontslag voor je moeten aanvragen bij de kantonrechter en toestemming vragen om ontslag te verlenen en de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden.