Arbeidsovereenkomst

Medewerkers zijn in dienst bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst.
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een medewerker en een werkgever waarbij de medewerker in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de medewerker te betalen.

Individuele arbeidsovereenkomst
In de individuele arbeidsovereenkomst maak je samen met jouw medewerker afspraken over primaire (bijvoorbeeld loon en vakantietoeslag) en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld reiskosten).

Collectieve arbeidsovereenkomst
In aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst geldt er in de reisbranche een collectieve arbeidsovereenkomst, oftewel cao. Door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zijn er namelijk arbeidsvoorwaarden afgesproken die voor iedereen in de branche gelden. Die afspraken zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de reisbranche.

Type arbeidsovereenkomsten
Ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomst kun je met jouw medewerker verschillende soorten arbeidsovereenkomsten overeenkomen. Denk hierbij aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, een 0-uren contract etc.
In de huidige cao voor de reisbranche vind je zowel een format voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd:
- bepaalde tijd (voorbeeld)
- onbepaalde tijd (voorbeeld)

Stageovereenkomst
Op basis van de cao voor de reisbranche worden stagiaires niet beschouwd als medewerker. Bij een stage hoort de nadruk namelijk te liggen op het opdoen van ervaring als onderdeel van de opleiding en niet op het leveren van productief werk. Met stagiaires sluit je dan ook geen arbeidsovereenkomst af. Voor de inzet van stagiaires maak je gebruik van een stageovereenkomst. ANVR heeft hiervoor een model stageovereenkomst ontwikkeld.