Welzijn op de werkvloer

Jouw welzijn op de werkvloer is erg belangrijk. Daarom zijn er in de Arbowet regels opgesteld om jouw veiligheid, gezondheid en welzijn op je werkplek te waarborgen.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Elke werkgever, dus ook jouw reisbedrijf, is verplicht een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te hebben. De RI&E is een inventarisatie van mogelijke risico's binnen de organisatie en is de basis voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Door de inzet van deze tool onderzoekt een werkgever of het werk wat binnen het bedrijf wordt uitgevoerd gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.

De RI&E bestaat uit vier delen: een inventarisatie, het plan van aanpak, de evaluatie en waar nodig de toetsing. De RI&E moet voor iedereen in het bedrijf in te zien zijn.

Er is een speciale RI&E voor werkgevers in de reisbranche beschikbaar met een handige online tool. Ook handig is de vragenlijst voor medewerkers, die de werkgever kan gebruiken om te kijken hoe de medewerkers hun welzijn op de werkvloer ervaren. Met de RI&E voor de reisbranche en de vragenlijst voor de medewerkers wordt het welzijn van de medewerkers en de mogelijke risico’s op de werkvloer goed in kaart gebracht.

De branchespecifieke RI&E voor de reisbranche wordt jaarlijks door specialisten geactualiseerd. Deze actualisatie heeft in 2016 reeds plaats gevonden. Werkgevers kunnen vervolgens hun eigen RI&E actualiseren. Het wordt aanbevolen om dit jaarlijks te doen.
 

Arbocatalogus
Als je de risico's in kaart hebt gebracht, wil je natuurlijk ook weten welke oplossingen daarbij horen. Daarom is er de Reiswerk Arbocatalogus. In de Reiswerk Arbocatalogus vind je alle afspraken en regels die zijn gemaakt om ongevallen op de werkvloer en werkgerelateerde ziekten te voorkomen. Werkgevers en werknemers hebben deze catalogus samen opgesteld. Je vindt er bijvoorbeeld instructies hoe je je stoel en bureau zo instelt dat je geen nekklachten krijgt en aan welke eisen een receptiebalie moet voldoen. Je vindt de arbocatalogus hier

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV'er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De BHV'er heeft de volgende taken:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Een BHV'er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV'er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV'er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Pesten en intimidatie op de werkvloer
Je kunt te maken krijgen met pesten, agressie, geweld of seksuele intimidatie op de werkvloer. Jouw werkgever is verantwoordelijk om je hier tegen te beschermen en moet duidelijk maken dat dit niet wordt getolereerd binnen het bedrijf.
Als je op de werkvloer te maken krijgt met verbale of fysieke intimidatie, is het belangrijk dat je iemand je verhaal vertelt. Misschien zie je het helemaal niet zitten om erover te praten, maar het is de enige manier om een einde te maken aan de situatie. Je kunt daarom altijd terecht bij je werkgever voor hulp. Wil je het liever niet aan je baas vertellen? Dan kun je aankloppen bij een vertrouwenspersoon binnen je reisbedrijf of een vertrouwenspersoon van buiten de organisatie die is aangesteld door jouw werkgever. 

Wil je meer weten over pesten en intimidatie op de werkvloer? In de Reiswerk Arbocatalogus vind je meer informatie over ongewenste omgangsvormen in je werk en wat je er tegen kunt doen.