AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

african 3797852 1920(1)

Cao & Arbeidsvoorwaarden

Cao & Arbeidsvoorwaarden

Je wilt op de hoogte blijven van alles wat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden en cao in de reisbranche. We helpen je graag op weg met relevante informatie.

shutterstock 1700614216 klein

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de reisbranche hebben ANVR en vakbonden FNV en CNV Vakmensen vier cao's afgesproken. Op deze pagina vind je informatie over de cao's die gelden in de reisbranche. 

Download de cao reisbranche

Cao's reisbranche

Arbeidsvoorwaarden cao
Een belangrijke cao is de arbeidsvoorwaarden cao. In deze cao worden arbeidsvoorwaarden afgesproken over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De arbeidsvoorwaarden cao komt tot stand door onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie ANVR en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Deze cao geldt alleen voor organisaties en medewerkers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten.

Voor de cao voor de reisbranche betekent dit, dat de cao geldt voor de reisorganisaties die zijn aangesloten bij werkgeversorganisatie ANVR.
Loop je stage in de reisbranche? Dan geldt de cao voor jou niet.

Let op: De cao reisbranche is per 2 februari 2023 algemeen verbindend verklaard, daarmee gelden de bepalingen in de cao voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de reisbranche (zie publicatie dd. 7 februari 2023 Staatscourant 2023, 4649). 

Fonds cao Stichting Reiswerk
Stichting Reiswerk wordt gefinancierd vanuit een eigen cao. Deze cao is verlengd met 5 jaar door de sociale partners en hiervoor is een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) afgegeven. Hierdoor geldt de inhoud van deze cao ook voor niet-ANVR-aangesloten reisorganisaties. Kijk hier voor meer informatie over de Fonds cao reiswerk.

Cao reparatie derde ww-jaar
ANVR, FNV en CNV Vakmensen hebben afgesproken aan te sluiten bij een verzamel-cao van stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA). Hiermee compenseren ze voor de verkorting uit 2016 van de regelingen op het gebied van WW en loongerelateerde WGA. Ook voor deze cao is een AVV afgegeven.

Bedrijfstaksuitvoeringsovereenkomst (BUO) Pensioenen
Per 1 januari 2021 wordt de pensioen opbouw voor medewerkers in de reisbranche ondergebracht bij de pensioenfonds PGB. Hiervoor hebben ANVR, FNV en CNV Vakmensen een Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO) getekend.

Lees meer over de cao reisbranche

Pensioen

Sinds 1 januari 2021 wordt het pensioen geregeld door pensioenfonds PGB. Download hier het pensioen reglement van PGB en de premiegegevens van de reisbranche 2022 of kijk voor meer informatie op www.pensioenfondspgb.nl.

Cao reisbranche

In de cao voor de reisbranche staan belangrijke arbeidsvoorwaarden die collectief gelden voor alle medewerkers in de ...

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

In de cao reisbranche staan arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers die in de reisbranche werken. In de a...

Lees verder

Functiehuis

Op grond van de werkzaamheden worden medewerkers in de reisbranche ingedeeld in een functiegroep. De verzameling van ...

Lees verder

Personeelsbeleid

Er zijn verschillende regels betreffende vakantie en (bijzonder) verlof. Hierbij moet rekening gehouden worden met de...

Lees verder
cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.