Schrijf je nu in voor de HR Expertmeeting op 27 juni om 13.30u "Hoe trekken we nieuw talent aan voor de reisbranche?"

FAQ &
Contact 

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen. Grote kans dat je vraag daar bij staat. Niet? Neem dan even contact met ons op.

directory-1495843_1920.jpg

Veelgestelde vragen

Wekelijks krijgen we diverse vragen binnen. Hier vind je antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen aan Reiswerk.

Filter

Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof?

Je hebt recht op buitengewoon verlof bij gebeurtenissen als een huwelijk, bevalling, huwelijksjubileum, overlijden, ziekenhuisopname, verhuizing en vervulling van een door de wet/overheid opgelegde persoonlijke verplichting (lees hier meer over in de cao reisbranche).

Voorwaarde is dat je daadwerkelijk bij de gebeurtenis aanwezig bent en dat de gebeurtenis plaats vindt gedurende jouw gebruikelijke werktijd. 

We schreven in 2018 ook een nieuwsbericht over buitengewoon verlof.  

Hoe wordt bepaald in welke functie ik kom te werken en welk loon hierbij hoort?

In de cao reisbranche staat hierover het volgende:

Een medewerker wordt uitsluitend op grond van de door de medewerker te verrichten werkzaamheden ingedeeld in een functiegroep. De functiegroepen en de bepalingen over de daarbij behorende lonen zijn opgenomen in de bijlagen van de cao voor de reisbranche.

Wanneer heb ik recht op een loonsverhoging?

Over het recht op een loonsverhoging staat er in de cao reisbranche het volgende:

  • De werkgever zal ieder kalenderjaar met iedere medewerker, in de salarisgroepen 2 t/m 8 die een lager salaris ontvangt dan het voor hem geldende schaalmaximum en zes maanden of langer in dienst is, een beoordelingsgesprek houden.
  • Afhankelijk van het resultaat van het beoordelingsgesprek ontvangt de medewerker een loonsverhoging van ten minste 1% bij een beoordelingsresultaat van goed of hoger en van 0% bij een beoordelingsresultaat van matig of lager. Indien het beoordelingsgesprek in een kalenderjaar geen doorgang vindt, doordat de werkgever geen aantoonbaar initiatief daartoe neemt, dan wordt het beoordelingsresultaat beschouwd zijnde goed of hoger.
  • De toe te kennen individuele loonsverhoging wordt berekend over het feitelijke salaris dat de medewerker ontvangt tot ten hoogste het voor hem geldende schaalmaximum. Indien de medewerker het voor hem geldende schaalmaximum heeft bereikt, heeft hij derhalve op basis van dit artikel geen recht op een loonsverhoging.

Wat is de opzegtermijn bij een tijdelijk contract?

Een opzegtermijn is de bepaalde termijn waar een werkgever en een medewerker zich aan moeten houden bij de beindiging van de arbeidsovereenkomst.

Is de opzegtermijn voor iedereen gelijk? Nee, dit kan verschillen per cao. Daarom zoomen we in op de huidige cao reisbranche en de gemaakte afspraken hierin over dit onderwerp.

Opzegtermijn in de cao reisbranche
In de reisbranche geldt er bij opzegging van het dienstverband door de werkgever of door jouzelf een opzegtermijn van 2 maanden.

Kan de opzegtermijn langer of korter zijn dan 2 maanden?
Er bestaat een mogelijkheid om hiervan af te wijken. Je zult dan in jouw individuele arbeidsovereenkomst een andere afspraak hierover moeten hebben gemaakt. Maar let op, de opzegtermijn kan nooit korter zijn dan 1 maand.

Wanneer gaat de opzegtermijn in?
Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

Stel: je wilt per 1 april uit dienst en je hebt 2 maanden opzegtermijn, dan moet je jouw contract uiterlijk voor 1 februari schriftelijk opzeggen. In de maand februari en maart moet je dan gewoon nog werken.
 

Ik heb een vraag over de cao reisbranche. Waar kan ik terecht?

Stuur jouw vraag naar info@reiswerk.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Of ga direct naar ons contactformulier!

Geen antwoord op je vraag? 
Stuur ons een bericht