Flexibel werken

Wet flexibel werken
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet geeft werknemers meer mogelijkheden om bijvoorbeeld meer thuis te werken en om te werken op voor hen gunstige tijden. Werknemers kunnen dus een verzoek indienen om hun werkrooster of arbeidsplaats aan te passen. Daarnaast kunnen werknemers een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen.

Dit betekent niet dat je automatisch voortaan het recht hebt op thuiswerken. De Wet flexibel werken regelt het recht om het verzoek te doen om te mogen thuiswerken. De wet was en wordt niet van toepassing op bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Kan een verzoek tot flexibel werken worden geweigerd?
Als werkgever kun je het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.
Wat betekent dat? De werkgever moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen met de veiligheid, van roostertechnische aard of voor de bedrijfsvoering.

Als werkgever kun je het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats (thuiswerken) afwijzen. Wel moet je het verzoek van een werknemer volgens de wet altijd zorgvuldig overwegen en bij een eventuele afwijzing is het verplicht om als werkgever een gesprek met de werknemer aan te gaan. Deze afwijzing moet vervolgens schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld.

Over thuiswerken…
Werk je thuis of wil je als werkgever je werknemers laten thuiswerken? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.
Niet iedere functie is geschikt om thuis te werken. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid en openingstijden. Als werkgever ben je niet verplicht om ervoor te zorgen dat een medewerker kan thuiswerken.
Voor thuiswerkers is de Arbowet van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsrisico's, maar ook of je werkplek goed ingesteld staat. Als werkgever kun je hieraan eisen stellen. Als werkgever kun je het beste een Risico-inventarisatie doen, voordat je structurele afspraken over thuiswerken maakt.