Werk en (mantel)zorg

Als je zorg verleent aan iemand uit jouw directe sociale omgeving, dan ben je mantelzorger. Misschien zie je jezelf niet zo en vind je het heel normaal wat je voor je naaste doet. Dat vinden veel mantelzorgers en vaak weten ze zich redelijk staande te houden. Maar soms raakt het leven van een mantelzorger uit balans en dan ligt overbelasting op de loer.

Vijf jaar geleden sprak vrijwel niemand openlijk over mantelzorg. Maar nu de overheid steeds meer zorgtaken teruglegt in de samenleving, wordt mantelzorg belangrijker en krijgen ook steeds meer medewerkers ermee te maken.

Mantelzorgers in de reisbranche
Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mantelzorgers. Zij zijn werkzaam in alle sectoren en dus ook in de reisbranche. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 6 werknemers in de reisbranche mantelzorger is en het werk met zorgtaken thuis combineert. Van deze werknemers voelt 40% zich overbelast en dreigt uit te vallen.

Handleiding mantelzorg
Op verzoek van cao-partijen heeft Reiswerk in samenwerking met vakbond De Unie een handleiding mantelzorg opgesteld. Deze handleiding biedt werknemers en werkgevers in de reisbranche handvaten waarmee de combinatie van werk en mantelzorg beter bespreekbaar en makkelijker wordt. Als je de adviezen uit de handleiding volgt, kun je ziekteverzuim voorkomen. Je vindt de handleiding mantelzorg hier

Waarom een handleiding mantelzorg?
Het aantal mantelzorgers in Nederland neemt toe. Zij hebben weinig vrije tijd en ervaren hoge druk bij het combineren van werk en zorgtaken, waardoor de kans op ziekteverzuim toeneemt. In de handleiding mantelzorg staan allerlei mogelijke oplossingen, waarmee jij als werknemer aan de slag kunt om werk en zorgtaken beter te kunnen combineren.

Wat kun je doen als werkgever en werknemer?
De handleiding mantelzorg geeft je als werkgever handvaten om met vragen van werknemers over mantelzorg om te gaan en om proactief op te treden en uitval te voorkomen. Je zult je werknemer daarbij wel de veiligheid moeten bieden om de mantelzorg bespreekbaar te maken en je zult ruimte en flexibiliteit moeten geven om samen te werken aan passende oplossingen.
Als werknemer zul je je zorgtaken bespreekbaar moeten maken bij je leidinggevende of HR-manager om te kijken of je samen tot goede oplossingen kunt komen én kunt voorkomen dat je ziek wordt. 

Platform M-power
Voor meer informatie over mantelzorg kun je kijken op het platform M-power. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor 'empoweren': jezelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. 

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Op de www.mezzo.nl vind je ervaringsverhalen van andere mantelzorgers en veel tips en adviezen. Bij de Mantelzorglijn kun je terecht met al je vragen over je zorgtaken en je kunt er je verhaal kwijt als je daar behoefte aan hebt.