Ontslag

Ontslag nemen

Je wilt zelf ontslag nemen bij je huidige werkgever. Dan vraag je een gesprek aan met je leidinggevende of HR en vertel je dat je ontslag neemt. Je bevestigt jouw ontslagverzoek daarna schriftelijk. In jouw arbeidsovereenkomst vind je meestal informatie over de opzegtermijn. Als dat niet zo is, kun je de algemeen geldende opzegtermijn binnen de reisbranche terugvinden in de cao voor de reisbranche. Je maakt met elkaar afspraken over je laatste werkdag, eventuele opname of uitbetaling van het restant aan opgebouwde vakantiedagen of inhouding van een tekort aan opgebouwde vakantiedagen.

Ontslag krijgen

Helaas kan je ook in de situatie komen dat je werkgever jou wil ontslaan, wat de reden daarvan ook is. Er zijn in dat geval verschillende vormen van ontslag. Het verschil zit hem vooral in de mate waarin je het eens bent met het ontslag. We kennen ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag met instemming van de medewerker en ontslag op staande voet.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden spreek je in overleg met je werkgever af de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Je spreekt dan samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Ook maak je schriftelijk afspraken over bijvoorbeeld de einddatum, uitbetaling van vakantiedagen etc. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen, die in de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) vermeld moet staan. Als deze bepaling er niet in staat, dan is de bedenktijd zelfs 21 dagen. Voor ontslag met wederzijds goedvinden is geen wettelijke ontslaggrond nodig en je werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan UWV of kantonrechter. Je kan geen aanspraak maken op de transitievergoeding, maar wel andere afspraken maken over een eventuele vergoeding. Deze afspraken leg je samen vast in de overeenkomst. Kijk op de site van het UWV voor de voorwaarden waar je aan moet voldoen om recht te behouden op een WW-uitkering.

Ontslag met instemming van jou als medewerker

Jouw werkgever kan jouw arbeidsovereenkomst opzeggen met schriftelijke instemming van jou. Er is dan geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Bij een opzegging met instemming sluit je geen onderlinge overeenkomst. Jouw werkgever zegt op en jij stemt daarmee in. Voor opzegging met instemming van jou is wel een wettelijke ontslaggrond nodig. Je werkgever betaalt jou bij einde dienstverband de wettelijke transitievergoeding. Je moet dan wel tenminste twee jaar een dienstverband hebben gehad bij je werkgever. Je hebt een bedenktijd van 2 weken als dit schriftelijk is vastgelegd.

Ontslag op staande voet

Als er een dringende reden is kan jouw werkgever jou op staande voet ontslaan. Een dringende reden is bijvoorbeeld:

  • je begaat een misdrijf, zoals diefstal, mishandeling of bedreiging van een collega;
  • je beschadigt eigendommen van het bedrijf; 
  • je weigert werk of blijft weg zonder goede reden;
  • ondanks vele waarschuwingen overtreed je voor de zoveelste keer een voor jou misschien onbelangrijke regel. Dat kan voor de werkgever de druppel zijn.

Bedrijfseconomisch ontslag

Je kunt ook om bedrijfseconomische reden ontslag krijgen. Bijvoorbeeld omdat het (reis)bedrijf waar je werkt verlies lijdt, te maken heeft met een forse omzetdaling of verlies van klanten, maar ook bij een bedrijfsverhuizing of bij outsourcing van werkzaamheden etc. In alle gevallen heeft de ontslagreden geen betrekking op jouw persoonlijk functioneren of houding. Over het algemeen kom je dan in een ontslagtraject, waar het UWV bij betrokken zal zijn.

Ontslag via het UWV of de kantonrechter

Als jouw werkgever geen kans ziet om samen afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan zijn er voor jouw werkgever twee opties:

  1. Ontslag aanvragen bij het UWV in het geval van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter als ze jou om een andere reden dan bovenstaand willen ontslaan. 

Ontslag bij ziekte of zwangerschap

Als je ziek of zwanger bent mag je werkgever je niet zomaar ontslaan. Maar het is niet zo dat je in geen geval ontslagen mag worden. Je bent tijdens ziekte en zwangerschap over het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een ontslagverbod tijdens ziekte en zwangerschap bestaat niet.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.