Flexibel werken en thuiswerken

Flexibel werken, flexwerken, het nieuwe werken en flexibele werktijden zijn verschillende termen voor hetzelfde onderwerp. Flexibel werken is flexibel in tijd, plaats en duur.
Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de werkplek. Duur: het aantal te werken uren.

Als je incidenteel, zonder vast patroon, vanuit huis of een andere locatie werkt, dan is er sprake van thuiswerken. In overleg met je leidinggevende kan je hier ad-hoc afspraken over maken, want voor deze manier van werken heb je wel technische ondersteuning nodig (mobiele telefoon, laptop, inlogcode/token voor toegang op het netwerk, etc.).

Als je structureel thuiswerkt, is het verstandig om een thuiswerkregeling op te stellen. Daarin leg je afspraken vast over het aantal dagen en uren dat je thuis werkt, arboregels waar je werkplek aan moet voldoen, welke (reis)kosten worden vergoed etc. Ook is het verstandig om dan afspraken met je leidinggevende te maken over hoe je met elkaar communiceert, zodat je werkzaamheden en verwachtingen goed met elkaar afstemt.

Recht op flexibel werken

De Wet Flexibel Werken geeft je de mogelijkheid om bij jouw werkgever flexibele werktijden, andere arbeidsduur of een andere arbeidsplaats aan te vragen. Jouw werkgever moet zijn beslissing kunnen motiveren, maar is niet verplicht jouw verzoek goed te keuren.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan contact op met ons op, via info@reiswerk.nl
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.