Informatie over vrije dagen en verlof

Je hebt recht op vakantiedagen en er zijn een aantal feestdagen waarop je vrij bent. Daarnaast zijn er nog een diverse andere verlofsoorten. We zetten ze graag voor je op een rij.

Vakantie en vrije dagen

Hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar? En welke feestdagen zijn officiƫle vrije dagen?

Klik hier voor de antwoorden

Zwangerschaps-, bevallings- en kraamverlof

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Hier vind je alles wat je moet weten over het melden van je zwangerschap en je verlof.

Kijk hier voor meer informatie

Buitengewoon verlof

Als jij of een familielid trouwt, als je verhuist, of als iemand uit je gezin of familie overlijdt heb je volgens de cao voor de reisbranche recht op buitengewoon verlof. In de cao reisbranche staat wanneer en hoe lang je recht hebt op dit verlof. Voorwaarde is dat je daadwerkelijk bij de gebeurtenis aanwezig bent en dat de gebeurtenis plaatsvindt op een voor jou gebruikelijke werkdag.

Zorgverlof

Je kunt recht hebben op kortdurend of langdurig zorgverlof als je wilt zorgen voor iemand uit jouw omgeving die ziek of hulpbehoevend is. Zorgverlof is niet vastgelegd in de cao voor de reisbranche en daarom gelden de wettelijke regelingen uit de Wet arbeid en zorg. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is niet in de cao voor de reisbranche geregeld maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wettelijke regeling kent aan medewerkers per kind jonger dan 8 jaar, een recht toe op onbetaald verlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.