Werk en zorgen voor een familielid

Als er iemand die je lief is ziek is, wil je graag voor die persoon zorgen. Als je zelf geen hulpverlener bent, maar je wel langdurig zorg verleent aan iemand uit jouw directe sociale omgeving, dan is er sprake van mantelzorg. De combinatie van zorg en werk, kan op den duur erg zwaar worden.

Voorkomen dat je overbelast raakt of zelf ziek wordt

We adviseren je om je zorgtaken te bespreken met je leidinggevende of collega van de afdeling HR. Zo kun je gezamenlijk tot een goede oplossing komen, waardoor jij werk en zorgtaken beter kunt combineren. Je bent zelf (mede) verantwoordelijk voor een goede balans tussen werk en privé. Jouw werkgever mag dus van jou verwachten dat je op tijd je mantelzorgtaken met hem bespreekt. Alleen als je werkgever weet dat je thuis zorgtaken hebt, kan hij met je meedenken en samen met jou zoeken naar een oplossing om de balans tussen werk en zorgtaken goed te houden. Ook kan de hulp ingeschakeld worden van de bedrijfsarts of arbodienst.

Onder werktijd zorgen voor een zieke naaste

Mantelzorg geeft je niet automatisch het recht om onder werktijd te zorgen voor iemand die je lief is. Mantelzorg kan wel onder het wettelijk recht op zorgverlof kunnen vallen. We adviseren je om jouw wens om onder werktijd zorg te verlenen aan een naaste te bespreken met jouw leidinggevende of collega van de afdeling HR. Samen kun je eerst bespreken wat jouw specifieke vraag is en welke mogelijkheden er zijn. Naast de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, kun je namelijk ook de opties van thuiswerken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof bespreken. Maak bespreekbaar waar jouw voorkeur naar uit gaat en probeer samen tot de best passende oplossing te komen.

Loon bij mantelzorg tijdens werk

Het is afhankelijk van de oplossing die je samen met je werkgever hebt bedacht of je werkgever je loon doorbetaalt als je tijdens werktijd mantelzorg verleent. Je kunt voor elke oplossing (wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, thuiswerken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en het opnemen van onbetaald verlof) uitzoeken of laten uitzoeken wat de invloed op jouw loon is. 
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.