Langdurig ziek: re-integratie

Als je langer dan een paar weken ziek bent, ga je een re-integratietraject in. Dat traject ziet er als volgt uit: 

1) Week 6 na 1e dag ziekmelding:
Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een Probleemanalyse maken. Hierin staat waarom jij niet kunt werken, wat jouw mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer jij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

2) Week 8 na 1e dag ziekmelding:
Binnen acht weken stel je samen met je werkgever (leidinggevende, HR verantwoordelijke of andere casemanager) een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat je samen met je werkgever gaat doen om weer aan het werk te komen. 

3) Week 42 na 1e dag ziekmelding:
Dit is het moment waarop de werkgever je ziek meldt bij het UWV.

4) Week 44 na 1e dag ziekmelding:
De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt
informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het 2e ziektejaar. Samen maken jullie hierover goede afspraken.

5) Week 91 na de 1e dag ziekmelding:
Als alle inspanningen niet hebben geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet je als medewerker zelf een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Dit doe je veelal samen met je werkgever. 

Buiten deze wettelijke kaders heb je meestal regelmatig overleg met je werkgever over de voortgang van de re-integratie. Alle inspanningen worden schriftelijk vastgelegd in een re-integratiedossier. 

Re-integratie bij een ander bedrijf

Als re-integratie bij je eigen werkgever niet mogelijk is (dit kan verschillende redenen hebben), ga je gezamenlijk bekijken of je kunt re-integreren bij een ander bedrijf. Dit heet ook wel re-integratie 2e spoor.

2e spoor re-integratie kan al aan het begin van jouw ziekteperiode aan de orde zijn als meteen duidelijk is dat interne re-integratie niet mogelijk is. Dit kan ook het geval zijn als het werk bij je werkgever onvoldoende aansluit bij wat jij als medewerker nog kan of als de aangepaste werkzaamheden niet van structurele aard zijn. Bij de inzet van 2e spoor re-integratie moet altijd eerst gekeken worden of je terug kunt keren in je eigen functie, eventueel met aanpassingen. Als dat niet kan heeft ander passend werk de voorkeur (1e spoortraject). Als dat ook geen concreet uitzicht biedt, moet 2e spoor re-integratie worden ingezet.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.