Langdurig ziek: re-integratie

Als je langer dan een paar weken ziek bent, ga je een re-integratietraject in. Dat traject ziet er als volgt uit: 

Week 6 na 1e dag ziekmelding:
Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een Probleemanalyse maken. Hierin staat waarom jij niet kunt werken, wat jouw mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer jij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Week 8 na 1e dag ziekmelding:
Binnen acht weken stel je samen met je werkgever (leidinggevende, HR verantwoordelijke of andere casemanager) een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat je samen met je werkgever gaat doen om weer aan het werk te komen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de Probleemanalyse.

Week 42 na 1e dag ziekmelding:
Dit is het moment waarop de werkgever je ziek meldt bij het UWV.

Week 44 na 1e dag ziekmelding:
De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het 2e ziektejaar. Samen maken jullie hierover goede afspraken.

Week 91 na de 1e dag ziekmelding:
Als alle inspanningen niet hebben geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet je als medewerker zelf een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Dit doe je veelal samen met je werkgever. Het UWV beoordeelt de inspanningen die jullie in het re-integratietraject hebben ondernomen, voordat een eventuele WIA-uitkering wordt toegekend.

Buiten deze wettelijke kaders heb je meestal regelmatig overleg met je werkgever over de voortgang van de re-integratie. Alle inspanningen worden schriftelijk vastgelegd in een re-integratiedossier. Dit dossier mag jij als medewerker te allen tijde inzien.
 
Heb je te maken met re-integratie bij een ander bedrijf? Lees hier wat dat betekent.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.