Re-integratie bij een ander bedrijf

Als re-integratie bij je eigen werkgever niet mogelijk is (dit kan verschillende redenen hebben), ga je gezamenlijk bekijken of je kunt re-integreren bij een ander bedrijf. Dit heet ook wel re-integratie 2e spoor.

2e spoor re-integratie kan al aan het begin van jouw ziekteperiode aan de orde zijn als meteen duidelijk is dat interne re-integratie niet mogelijk is.

Dit kan ook het geval zijn als het werk bij je werkgever onvoldoende aansluit bij wat jij als medewerker nog kan of als de aangepaste werkzaamheden niet van structurele aard zijn. Bij de inzet van 2e spoor re-integratie moet altijd eerst gekeken worden of je terug kunt keren in je eigen functie, eventueel met aanpassingen. Als dat niet kan heeft ander passend werk de voorkeur (1e spoortraject). Als dat ook geen concreet uitzicht biedt, moet 2e spoor re-integratie worden ingezet.

Waar heb jij een vraag over?