Ik ben ziek, wat nu?

Als je vanwege ziekte niet kunt werken, dan moet je dit zo spoedig mogelijk en ieder geval voor aanvang van jouw werktijd melden bij je werkgever. Dit is vastgelegd in de cao voor de reisbranche op pagina 22.

Je meldt je ziek bij je direct leidinggevende of contactpersoon van de afdeling HR, tenzij hierover binnen jouw reisbedrijf andere afspraken zijn gemaakt.

Wat je werkgever je zal vragen

Als je je ziek meldt geef je indien mogelijk aan:

  • hoe lang je ziek denkt te zijn (kortdurig of langdurig);

  • welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je hebt;

  • of er werkzaamheden overgedragen kunnen worden aan collega’s;

  • welke werkzaamheden je nog wel zou kunnen uitvoeren.

Als het nodig is wordt deze informatie doorgegeven aan de arbodienst / bedrijfsarts. Aan de arbodienst en/of bedrijfsarts ben je verplicht om ook informatie te verstrekken over de aard van jouw ziekte en de eventuele relatie tussen jouw ziekte en werk. Zonder jouw toestemming geven zij geen vertrouwelijke informatie door aan jouw werkgever.   

Beter melden

Als je weer beter bent, geef je dat door aan je direct leidinggevende of collega van de afdeling HR, tenzij hierover intern andere afspraken zijn gemaakt. Je werkgever geeft dit dan weer door aan de arbodienst, de bedrijfsarts en/of het UWV als dat nodig is.

Waar heb jij een vraag over?

0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.