Ik ben ziek, wat nu?

Als je vanwege ziekte niet kunt werken, dan moet je dit zo spoedig mogelijk en ieder geval voor aanvang van jouw werktijd melden bij je werkgever. Dit is vastgelegd in de cao voor de reisbranche.

Je meldt je ziek bij je direct leidinggevende of contactpersoon van de afdeling HR, tenzij hierover binnen jouw reisbedrijf andere afspraken zijn gemaakt.

Wat je werkgever je zal vragen

Als je je ziek meldt geef je indien mogelijk aan:

  • hoe lang je ziek denkt te zijn (kortdurig of langdurig);

  • welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je hebt;

  • of er werkzaamheden overgedragen kunnen worden aan collega’s;

  • welke werkzaamheden je nog wel zou kunnen uitvoeren.

    Als je weer beter bent, geef je dat door aan je direct leidinggevende of collega van de afdeling HR, tenzij hierover intern andere afspraken zijn gemaakt. Je werkgever geeft dit dan weer door aan de arbodienst, de bedrijfsarts en/of het UWV als dat nodig is.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.