Salaris en ziekte

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent, wordt je loon gedurende twee jaar doorbetaald. In het eerste jaar ontvang je 100% van het loon. In het 2e jaar mag je werkgever dit aanpassen naar 70% van het loon.
Meer informatie over de exacte hoogte van het loon bij ziekte en de verdere wet- en regelgeving kun je teruglezen in de cao voor de reisbranche.

Waar heb jij een vraag over?