Salaris en ziekte

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent, wordt je loon gedurende twee jaar doorbetaald. In het eerste jaar ontvang je 100% van het loon. In het 2e jaar mag je werkgever dit aanpassen naar 70% van het loon.
Meer informatie over de exacte hoogte van het loon bij ziekte en de verdere wet- en regelgeving kun je teruglezen in de cao voor de reisbranche.

Waar heb jij een vraag over?

0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.