Twee jaar ziek, wat nu?    

Als je twee jaar ziek bent, kan het zijn dat je recht hebt op een WIA-uitkering. Dit hangt af van jouw verdiencapaciteit*, die uit de beoordeling van het UWV moet blijken. Voor meer informatie over een mogelijke WIA-uitkering en de vervolgstappen na twee jaar ziekte voor medewerker en werkgever kun je kijken op de website van het UWV: www.uwv.nl.

*Arbeidsongeschiktheid is ook wel een vermindering van je verdiencapaciteit. Bij het uitrekenen van je (verminderde) verdiencapaciteit gaat het er om wat je door ziekte of gebrek minder verdient dan een vergelijkbaar gezond persoon die vergelijkbaar werk doet.

Waar heb jij een vraag over?