Van huis weggaan en ziek

 
Als je ziek bent, mag je je huis verlaten als dat nodig is. Maar dat mag alleen als dat je herstel niet belemmert. Zorg wel dat je bereikbaar bent, want als je ziek of arbeidsongeschiktheid bent, moet je beschikbaar én bereikbaar zijn voor contact met je werkgever (leidinggevende of HR-collega), arbodienst of bedrijfsarts.

Als je tijdens ziekte verhuist, tijdelijk ergens anders verblijft of van verpleegadres verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan je werkgever door. Je werkgever geeft dit dan weer door aan de bedrijfsarts en/of arbodienst als dat nodig is.
 

Waar heb jij een vraag over?