Schrijf je nu in voor de HR Expertmeeting op 27 juni om 13.30u "Hoe trek je nieuw talent aan voor jouw reisorganisatie?"

Medewerker van de toekomst

Hoe ziet de reisprofessional van de toekomst eruit?

Type reisprofessionals van de toekomst

Het rapport Travel Tomorrow – opgesteld door de ANVR - geeft een overzicht van de trends die bepalend zijn voor de toekomst van travel en geeft reisbedrijven handvaten hoe zij hun businessmodel kunnen aanpassen op de reiziger van de toekomst. Op basis van de persona’s uit dit rapport is er onderzocht aan wat voor type medewerkers de reisbranche behoefte heeft.

Daar zijn vijf toekomstbestendige types of rollen uit voortgekomen: de 'Future Proof Travel Employees'. 

 

Rapport Travel Tomorrow