AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

Uitbreiding regeling ouderschapsverlof vanaf 2022

05 okt 2021

Op dit moment hebben ouders recht op 26 keer het aantal werkuren per week  onbetaald ouderschapsverlof. Daar komt volgend jaar verandering in, want vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Deze moeten zij in het eerste levensjaar van het kind opnemen. Net een kindje gekregen? De regeling geldt gelukkig ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben van nog geen jaar oud. We vertellen je wat er precies verandert, voor medewerkers n werkgevers.

De huidige situatie rondom verlof
Op dit moment hebben (aanstaande) moeders recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Partners krijgen betaald geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (maximaal vijf dagen). Daarnaast mogen partners in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, met een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon. Maar dat is nog niet alles. Zowel vaders als moeders hebben namelijk ook nog recht op 26 weken - oftewel 26 keer het aantal werkuren per week - onbetaald ouderschapsverlof tot hun kind acht jaar oud is. Hierbij mogen zij zelf bepalen hoe ze dit verdelen. Uiteraard in overleg met hun werkgever. Liever een spreiding van het verlof? Ook dat is mogelijk. Een voorbeeld hiervan is dat je voor een bepaalde periode een dag minder per week gaat werken.

Wat houdt de nieuwe regeling in?
Vanaf 2 augustus 2022 wordt de regeling voor ouderschapsverlof uitgebreid. Dat staat in de Wet betaald ouderschapsverlof, die onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer en waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd. In het eerste jaar na de geboorte of adoptie zijn de eerste negen weken (van de in totaal 26 weken) van het verlof dan gedeeltelijk betaald; de verlofuitkering is 50% van het dagloon van de medewerker, tot 50% van het maximale dagloon. De rest van de 17 weken ouderschapsverlof is onbetaald en mag worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is. Het verlof moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. De overheid wil hiermee meer ruimte creren voor ouders, om een goede werk- en privbalans te vinden. 

Wat betekent dit voor de werkgever?
Werkgevers mogen ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Dit kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang met een ernstige ontwrichting van de reisonderneming. Het loon hoeft de werkgever tijdens de negen weken ouderschapsverlof niet zelf door te betalen, dat doet de overheid. De kans bestaat dat er een vervanger moet worden ingeschakeld. Die kosten zijn wl voor de werkgever.

Een nieuwe baan
Is er sprake van een nieuwe baan? Dan behoudt de werknemer ook bij de nieuwe werkgever het recht op ouderschapsverlof. De oude werkgever is dan verplicht een verklaring te verstrekken met daarin beschreven het totaal aantal uren ouderschapsverlof waar nog recht op is. Deze gegevens zijn niet bekend bij de overheid. Het is dus belangrijk dat de werkgever en werknemer dit goed bijhouden.

Bronnen:
Randstad.nl
Trendsinhr.nl (1)
Trendsinhr.nl (2)

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.