Ondernemingsraad (OR)

Heeft jouw bedrijf meer dan 49 medewerkers? Dan is je bedrijf verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De OR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het ondernemingsbeleid, bepaalde aspecten van het investeringsbeleid en heeft instemmingsrecht over bepaalde personeelsregelingen, zoals arbeidstijden, het beoordelingsreglement en de beloningsstructuur. Dit betekent dat jouw werkgever zonder de instemming van de ondernemingsraad geen wijzigingen mag doorvoeren. Lees er meer over op de website van ORnet.

OR, iets voor jou?

De reisbranche staat de afgelopen jaren voor grote uitdagingen. Vaak wordt een strategisch nieuwe koers uitgezet, of wordt de organisatie optimaal ingericht. De rol van de medezeggenschap is hierin belangrijk. Het draagt bij aan het nemen van de juiste besluiten. En het vergroot het draagvlak binnen de organisatie voor die veranderingen. Als OR-lid kun jij hier een grote rol in spelen. 

Meer weten? 

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de rol van de OR binnen een reisbedrijf. Of neem contact op met de OR binnen jouw reisbedrijf en kijk wat jij voor de OR zou kunnen betekenen.