Team 3

Op deze pagina kun je kennismaken met team 3. Dit team bestaat uit: Nina Maaswinkel, Femke van den Berk, Ruby Braak, Merel van Ockenburg, Nienke van Rijn, Jenny Mulder, Rick de Laat & Jeroen van Keeken. Deze groep heeft zich sterk ontwikkeld. Niet alleen als team, maar ook als individuele personen. 

Benieuwd? De studenten van team 3 stellen zich voor door middel van hun persoonlijke pitches. Ook vertellen wij je op deze pagina meer over hun concept: Kids Travel Green. Kinderen hebben de toekomst en hier weet dit team slim mee om te gaan. Op een speelse manier kennis maken met duurzame vakanties. Je ontdekt er meer over op deze pagina!
 

Jeroen van Keeken

Nienke van Rijn

Jenny Mulder

Ruby Braak

Rick de Laat

Nina Maaswinkel

Merel van Ockenburg


Het idee: Kids Travel Green. 

“Kids Travel Green” is een two sided platform waarbij er duurzame accomodaties worden aangeboden aan de ene kant en aan de andere kant kinderen op een speelde manier te maken krijgen met duurzaam op vakantie gaan.

De keuze voor duurzaamheid & kinderen

In de reisbranche blijkt dat de consumenten wel weten dat reizen niet duurzaam is en dat ze wel meer aan duurzaamheid willen doen, maar concreet gezegd wordt er geen actie ondernomen om duurzaam te gaan reizen. Kinderen (uit groep 6,7,8) daarentegen groeien op in een omgeving waar duurzaamheid continue centraal staat.  Zij willen ook daadwerkelijk actie nemen om  duurzamer te gaan leven. In de reisbranche wordt hier alleen nog niet op ingespeeld.

Team 3: "Met ons platform hebben we aan de ene kant een speelse manier om duurzaamheid in de reisbranche over te brengen op kinderen. Dit kan onder andere door online games op het platform, maar daarnaast zal er een samenwerking zijn met “Greenkids”. Zij geven workshops aan kinderen op scholen om duurzaamheid te stimuleren."

In deze samenwerking zullen ze vooral op het gebied van reizen en vakanties workshops geven. Daarnaast zullen ze ook gestimuleerd worden om op het platform te komen door influencers die hiervoor ingezet zullen worden. Op deze manieren zullen de kinderen bewust worden van de duurzaamheid in de reisbranche.
 

De kracht van de jeugd
Wat is de kans dat ouders weigeren op duurzame vakantie te gaan omdat de kinderen daarom zitten te springen? De kans is uiteraard heel klein. Weinig ouders zullen hun kinderen negeren of naar een vakantie gaan waar hun kind op tegen is.

Het voordeel van dit platform is dat het kennis overdraagt op de kinderen en indirect dus ook de ouders, maar ook gelijk het aanbod laat zien van mogelijke duurzame vakanties (nichemarkt). Dat is namelijk de andere kant van het platform.

Doordat duurzame vakanties op normale sites verdreven worden door prijsvechters, hebben ze eigenlijk geen goed verkoopkanaal meer. Door ons platform, waar veel kinderen en ouders zullen komen, is er een kanaal waarbij enkel duurzame accommodaties en vakanties kunnen worden aangeboden. Nu kunnen deze producenten de consumenten gemakkelijk bereiken.

Verdienmodel
Hoe genereert dit concept inkomsten? Dit zal gebeuren door commissie. Omdat wij veel bezoekers trekken en dus een goed kanaal zijn voor duurzame accomodaties en vakanties, vragen wij een commissie om op onze site te staan. Dit zal tussen 5% en 15% van de aankoopprijs van de consument zijn. Er zal nog verdere onderzoek gedaan worden naar precieze realistische commissie.

Met dit platform helpen wij de reisbranche, door te focussen op de duurzaamheid. Dit is een project voor de lange termijn doordat duurzaamheid langzamerhand steeds belangrijker wordt. Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in vakanties en reizen. Door te focussen op de jeugd, zal de duurzaamheid hun hele leven bij blijven. Nu zijn ze nog jong, maar later zullen ze ouder worden. Het is dus een project op de lange termijn waarmee wij de wereld een stuk duurzamer maken.
 

De aanpak van het team

Onze werkwijze verliep in stappen. In eerste instantie wilden wij als team de situatie in de reisbranche goed geschetst hebben. Vandaar dat wij contact zochten met experts in deze branche. Zo hebben wij onder andere Eveline Erkelens van Vacanceselect en Vincent Thamm van Schiphol gesproken.  Dit vond vooral plaats in de eerste twee à drie dagen van de Travel Challenge.

Waarna wij de situatie in de reisbranche goed geschetst hadden, was voor ons het probleem in de markt duidelijk. Aan de hand daarvan hebben wij met de groep gebrainstormd over de mogelijke oplossingen voor dit probleem. Hierin hebben we enkele criteria opgesteld waaraan de oplossing aan moest voldoen. Bijvoorbeeld dat er waarde in het concept moet zitten voor de consumenten, maar ook voor bedrijven in de reisbranche zelf.

Vervolgens hebben wij door middel van een stemming in de groep gekozen voor een bepaalde richting waarin we het concept verder zouden gaan uitwerken. Hierin zijn de stemmen van iedereen in meegenomen.

Uitwerking van het concept

In de laatste twee dagen voor de deadline hebben wij het concept verder uitgewerkt. Iedereen heeft hierin zijn steentje bijgedragen door middel van zijn of haar expertise en ervaringen. De laatste dag hebben wij deze uitwerking op posters gezet voor de pitch aan de bedrijven.  Hierin hebben wij gebruik gemaakt van een business model canvas om het overzichtelijk te houden.

Voor de eindpresentaties hebben wij gezamenlijk een pitch voorbereid waarin er goede taakverdeling was tussen degene die gingen presenteren. In deze verdeling hebben we rekening gehouden met elkaar zodat iedereen aan de beurt kwam tijdens de eindpresentatie.
 

De succesformule

Wij hebben als team zo goed gepresteerd omdat wij iedereen in de groep betrokken bij het proces. Niet alleen tijdens het vormgeven van het een innovatieve concept, maar ook daarbuiten. Overdag maar ook tijdens vrije avonden zijn wij samen opgetrokken en betrokken we elkaar in de bezigheden. 

In eerste instantie was het als team wennen, maar we hebben ons snel ontwikkeld zodat we op een gegeven moment erg comfortabel met elkaar waren. Hierin hebben we ons niet alleen als team ontwikkeld, maar zeker ook als individuele personen. Een ieder heeft hier zijn eigen traject in afgelegd. 

Onze succesformule als team was dat iedereen zijn zegje kon doen en er naar elkaar werd geluisterd. Iedereen heeft respect voor elkaar en laat elkaar in zijn of haar waarde. Daarom is team 3 een echt topteam.
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.