PERSBERICHT: Kaalslag op de arbeidsmarkt voor de reissector

Gepubliceerd op: 08-04-2021

Medewerkers in de reissector zijn massaal de dupe geworden van de coronapandemie. 23% verloor het afgelopen jaar hun baan. Maar liefst 90% van de reisorganisaties met meer dan 10 werknemers geeft aan dat ze in 2020 afscheid hebben moeten nemen van personeel. Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek in opdracht van stichting Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reissector, over het jaar 2020. Het is het eerste grootschalige arbeidsmarktonderzoek voor de reissector sinds de coronacrisis. Deze week vroeg ook de D-rt Groep faillissement aan. Het onderzoek en dit faillissement benadrukken de noodkreet uit de sector voor overheidssteun.

Arbeidsmarktonderzoek
Reiswerk gaf onderzoeksbureau Panteia de opdracht voor het doen van arbeidsmarktonderzoek. De resultaten laten een kaalslag zien onder het personeel van de reissector. De grootste gedupeerden zijn medewerkers met een tijdelijk contract en jonge medewerkers. De afdeling advies & verkoop is het hardst getroffen: 83% van de werkgevers heeft op deze afdeling flink moeten bezuinigen. De meest stabiele functies zitten in de data analyse, juridische zaken en yield management. Voor deze functies zie je amper een afname van het aantal medewerkers.

Jongeren de dupe
Esther Gathier, manager van Reiswerk: “Het onderzoek bevestigt dat de reissector zeer zwaar is geraakt door de coronacrisis. Vooral  medewerkers met tijdelijke contracten zijn de dupe geworden, 56% van deze contracten zijn niet verlengd. Daarnaast zien we dat met name jonge medewerkers zijn getroffen: bijna 50% van de medewerkers onder de 25 jaar verloor zijn baan." Het betreft hierbij veel starters die net afgestudeerd waren en aan een eerste baan waren begonnen. De uitstroom van medewerkers uit de sector kent een onafgebroken piek vanaf maart, het moment waarop Nederland in lockdown ging en reizen niet meer mogelijk was. De instroom van medewerkers in de reissector is in 2020 met 55% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Infographic-Reiswerk_arbeidsmarktonderzoek_2020-def-(003).jpg
Toekomst
In het onderzoek komt ook een afname van 23% van het aantal medewerkers in de reisbranche naar voren. Dit aantal lijkt laag, maar is te verklaren door de overheidssteun die vele reisorganisaties hebben ontvangen. In dit aantal zijn nog niet eens de 1.150 medewerkers van de D-rt-groep opgenomen. Als we deze medewerkers meerekenen dan komen we nu al uit op een daling van een derde van het aantal medewerkers in de reissector ten gevolge van de coronacrisis. 88% van de reisbedrijven verwacht dat in 2021 het aantal medewerkers verder zal afnemen of gelijk zal blijven. Bijna 50% houdt rekening met een ontslagronde en 31% met een mogelijke opheffing of faillissement. Toch durven organisaties ook vooruit te kijken. Op de korte termijn, na de coronacrisis, verwachten bedrijven weer personeel aan te nemen voor advies & verkoop, maar voor de lange termijn lijkt er vooral vraag te zijn naar functies in de data analyse, business intelligence en IT.

Arbeidsmarktfonds
Uit het onderzoek blijkt ook de meerwaarde van Reiswerk. Twee derde van de reisbedrijven heeft het personeel gewezen op het mobiliteitsplatform van Reiswerk: een platform bestaande uit verschillende tools die medewerkers ondersteunt in hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Het arbeidsmarktonderzoek is hier te downloaden.
De infographic is hier te downloaden.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.