Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: wat betekent dit voor ondernemers en hun werknemers?

Gepubliceerd op: 31-03-2020

Het coronavirus brengt veel zorgen met zich mee. Niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op het financiële vlak. De overheid kwam twee weken geleden met een sterke vervanging voor de regeling werktijdverkorting: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanochtend is er in een persconferentie door Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken een toelichting gegeven op de NOW. We vertellen je kort wat deze inhoudt, voor zowel de werkgever als de werknemer.

Ben je ondernemer? Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze noodmaatregel

Ben je ondernemer en verwacht je een omzetverlies van ten minste 20%? Dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor een periode van drie maanden. Dit is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van je verlies in omzet. Als werkgever, geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten je de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dit wordt vergeleken met je huidige omzet in de maanden maart-april-mei 2020. Maar wat nou als je uitblijvende klandizie pas later terug te zien is in de omzet? Het is ook mogelijk om een periode aan te geven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot uit van 80% van de loonkosten. Dat gebeurt in drie termijnen.

Naar verwachting gaat het loket voor aanvragen bij het UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Er zit wel een belangrijke voorwaarde aan vast: dat gedurende deze subsidieperiode géén personeel wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

De Werktijdverkorting stopt hiermee per direct, wat betekent dat er hiervoor geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend bij SZW. Heb je al een aanvraag gedaan en is deze nog niet afgehandeld? Dan gebeurt dat in de nieuwe regeling. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Ben je werknemer? Dit betekent de Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor jou

Wanneer je reisbedrijf onder de NOW valt, dan krijg je jouw loon volledig betaald. Jij zelf hoeft hier niets voor te doen. Wees ook niet bang dat je hiermee je WW-rechten verbruikt, want de tegemoetkomingsregeling staat hier volledig los van. Gedurende deze regeling hoef je trouwens niet te stoppen met werken. Maak met je werkgever afspraken of je (thuis) door blijft werken.
  
Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Ministerie van SZW.

Om een inschatting te maken van de impact die de coronacrisis heeft op de reissector, horen wij het graag als er voor personeel van jouw organisatie gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (of de eerdere WTV). Het zou ons enorm helpen als je ook kunt aangeven voor welke type functies/afdelingen de NOW is aangevraagd. Je kunt dit mailen aan info@reiswerk.nl

Bron: ministerie van SZW & ANVR

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.