4 nieuwe cao’s, waaronder nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor de reissector

Gepubliceerd op: 26-11-2020

Sinds woensdag 25 november zijn er 4 nieuwe cao’s gekomen voor de reissector. Eén daarvan is de gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden-cao. Deze nieuwe cao geldt voor alle ANVR-aangesloten reisondernemingen. Deze week wordt er ook nog een Algemeen Verbindend Verklaring aangevraagd. Zodra deze is afgegeven geldt de inhoud van de cao ook voor niet-ANVR-aangesloten reisondernemingen. De verwachting is dat deze verklaring eind januari zal zijn afgegeven.

Onze taak
Eén van de kerntaken van Reiswerk is het informeren van medewerkers in de reissector over de arbeidsvoorwaarden. De komende periode zullen wij dan ook werken aan een Engelstalige-versie en een doorklikbare PDF-versie van de cao. Deze zal ook gepubliceerd worden op reiswerk.nl. Daarnaast zal er in januari een webinar worden georganiseerd waarin we meer toelichting geven over de cao en vragen zullen beantwoorden. De exacte informatie over deze webinar volgt nog. Op deze manier hopen wij jou goed op de hoogte te houden van alle veranderingen rondom de nieuwe cao.

Korte toelichting op de cao’s
Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO) Pensioenen getekend met PGB pensioenen
Per 1 januari 2021 wordt de pensioenopbouw voor medewerkers in de reisbranche ondergebracht bij pensioenfonds PGB.  Hiervoor hebben ANVR, CNV en FNV Vakmensen een BUO getekend. De tweede week van december wordt meer informatie over deze regeling verwacht. De aanvraag van het overbrengen van de verplichtstelling van Reiswerk Pensioenen (RWP) naar Pensioenfonds PGB loopt, evenals de aanvraag voor een collectieve waardeoverdracht van alle opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen van RWP naar PGB. Halverwege januari zullen PGB en RWP komen met een speciale Pensioenkrant om alle medewerkers in de reissector te informeren over de aanpassingen in hun pensioen per 1 januari 2021.
Verlenging fonds-cao stichting Reiswerk
Stichting Reiswerk wordt gefinancierd vanuit een eigen cao. Deze cao is verlengd met 5 jaar door de sociale partners (ANVR, CNV, FNV). De Algemeen Verbindend Verklaring voor deze cao is inmiddels aangevraagd. Zodra deze is afgegeven geldt de inhoud van de cao ook voor niet-ANVR-aangesloten reisondernemingen.
Nieuwe cao reparatie derde ww-jaar vanaf begin 2021
ANVR, CNV en FNV Vakmensen hebben afgesproken aan te sluiten bij een verzamel-cao van stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA). Hiermee compenseren ze voor de verkorting uit 2016 van de regelingen op het gebied van WW en loongerelateerde WGA.
Vernieuwde arbeidsvoorwaarden-cao
De gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden-cao is tot stand gekomen door onderhandelingen tussen ANVR, FNV en CNV. De cao heeft een looptijd vanaf 1 september 2019 tot 30 juni 2021. Daarnaast heeft de cao een aantal fundamentele veranderingen ondergaan. Zo is er een geheel nieuwe opbouw, waarbij het veel beter aansluit bij de behoeftes van de werkgevers en werknemers. Daarnaast zijn er nog drie belangrijke wijzigingen:
1. Toevoeging van sub-cao voor reis(begeleiders) ingaand per 1/1/2021;
2. Aanpassing toeslag bijzondere uren ingaand per 1/1/2021;
3. Aanpassing vergoeding bereikbaarheidsdienst ingaand per 1/1/2021.

De nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao is hier te vinden.
Heb je vragen over de nieuwe cao’s? Neem dan contact met ons op.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.