Kraamverlof: Wat is het precies en wanneer kun je het opnemen?

Gepubliceerd op: 27-07-2018

Bij Reiswerk ontvangen wij regelmatig vragen van medewerkers over het recht op kraamverlof en we gaan hier daarom graag wat dieper op in.

Wat is kraamverlof?
Als jouw partner bevallen is heb je wettelijk recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Zoals je in de huidige cao voor de reisbranche kunt teruglezen, krijg je daar op basis van de cao nog 1 dag bij. In totaal heb je bij de bevalling van jouw partner dus recht op 3 dagen betaald kraamverlof. Het maakt daarbij niet uit of je fulltime of parttime werkt. Kraamverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd.

Naast het betaalde kraamverlof / vaderschapsverlof kun je ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof is in tegenstelling tot het kraamverlof onbetaald verlof.

Wanneer kun je kraamverlof opnemen?
Als jouw partner thuis bevalt, dan moet je het kraamverlof binnen 4 weken na de bevalling opnemen. Bij een bevalling in het ziekenhuis neem je het verlof op binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen.

Het is aan te raden om jouw werkgever zo snel mogelijk na de geboorte te laten weten wanneer je het kraamverlof opneemt. Jouw werkgever mag dit verlof nooit weigeren.

Ouderschapsverlof na de bevalling
Naast het kraamverlof kun je dus ook 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof is onbetaald. Houd er rekening mee dat:

  • Je het ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij jouw werkgever meld;
  • Het verlof af gaat van jouw tegoed aan ouderschapsverlof. Het tegoed is 26 keer het aantal uren dat je per week werkt;
  • Je het verlof direct na het kraamverlof opneemt. In ieder geval binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren of uit het ziekenhuis is thuisgekomen.

Ouderschapsverlof direct na de bevalling wordt ook wel partnerverlof genoemd.

Uitbreiding kraamverlof
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het kraamverlof met ingang van 1 januari 2019 in de wet wordt verlengd naar vijf dagen.

Kraamverlof en ouderschapsverlof bij meerling
Bij de geboorte van een meerling heb je als partner geen recht op extra kraamverlof. Wel kun je voor elk kind afzonderlijk 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dus bij een tweeling heb je recht op 2 keer 3 dagen ouderschapsverlof.

Meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.