Looptijd huidige cao reisbranche was tot 31 oktober 2018. Wanneer er een nieuwe CAO komt, is nog niet bekend.

Gepubliceerd op: 18-10-2018

Zoals je wellicht gezien hebt, heeft de huidige cao reisbranche een looptijd tot 31 oktober 2018. Wanneer er een nieuwe CAO zal zijn is nog niet bekend. Zolang er geen nieuwe CAO is, geldt dat veel cao-bepalingen van kracht blijven vanwege zogenaamde ‘nawerking’. Voorwaarde is dat met de medewerker is overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst.

Verreweg de meeste arbeidsvoorwaarden blijven na het einde van de CAO van toepassing en werken dus na. Dit geldt echter niet voor bijvoorbeeld cao hoofdstuk 2 art. 7 (ketenregeling voor seizoenswerk). Bekijk de CAO reisbranche via deze link of download de cao reisbranche hier.

Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 november 2018

Wij adviseren om in nieuwe arbeidscontracten in ieder geval vast te (blijven) leggen dat de bepalingen van de CAO voor de reisbranche van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Als t.z.t. de nieuwe CAO wordt ingevoerd, gelden voor de zogenaamde Cao-loze periode dan alsnog de bepalingen van de nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaan.

Opzegging

De opzegbepaling in de CAO (hoofdstuk 2 art. 6 lid 4) wijkt af van zogenaamd driekwart dwingend recht, dit betreft wettelijke voorschriften waarvan alleen bij cao kan worden afgeweken. Een op of na 1 november 2018 in dienst getreden medewerker zou, zo lang er geen nieuwe CAO is, kunnen claimen dat de opzegtermijn van 2 maanden zoals vermeld in hoofdstuk 2 art. 6 lid 4 CAO niet van toepassing is. Bij nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 november 2018 adviseren wij daarom, zolang er geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, bij de opzegtermijn uit te gaan van de wettelijke opzegtermijn (art.7:672 BW) en de volgende tekst te gebruiken: 

"Zolang er geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, geldt voor ieder der partijen de wettelijke opzegtermijn. Na totstandkoming van de nieuwe CAO geldt vanaf dat moment de opzegtermijn zoals in de CAO vermeld."

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.