Samen onderweg naar een nieuwe cao reisbranche

Gepubliceerd op: 24-01-2019

In de reisbranche zijn werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, na enige vertraging, volop in beweging om in 2019 te komen tot een moderne en innovatieve cao voor iedereen die in de reisbranche werkt. In dit nieuwsbericht leggen we je uit wat de stand van zaken is en wat de stappen zijn die ondernomen worden. 

Wat zijn de onderwerpen?

De wens om de cao reisbranche te moderniseren heeft betrekking op veel onderdelen. Een kleine greep. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers vinden het van groot belang dat je je als medewerker continue kan blijven ontwikkelen en dat je daarbij ook zelf de regie kan en mag nemen over je eigen loopbaan. Dat maakt onze branche ook aantrekkelijk voor nieuw talent.

Een ander belangrijk thema betreft bijvoorbeeld de arbeidstijd. Hoe kan er onder meer een optimale balans gevonden worden tussen de noodzakelijke aanwezigheid in verband met de bedrijfsvoering en de behoefte aan de eigen indeling van je werktijd? Ook beloning ontbreekt niet bij de aandachtspunten. De vraag is of de beloningen in de praktijk nog overeenkomen met de beloningen in de cao.  

Hoe nu verder?

Om tot een nieuwe cao reisbranche te komen worden in de komende maanden drie wegen bewandeld:

  1. Het starten van een onderzoek naar de beloning in onze branche. Dit onderzoek geeft input voor de vraag of het beloningsbeleid in de cao reisbranche nog passend is.

  2. Gesprekken voeren met medewerkers in de branche. In januari en februari worden 6 werknemersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten komen medewerkers zelf aan het woord over wensen en idee├źn ten aanzien van een nieuwe cao.

  3. Met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers worden de vernieuwingsonderwerpen in de komende maanden intensief besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de thema’s ontwikkeling en werktijden.

Pensioen

De noodzaak om een nieuwe pensioenregeling vorm te geven staat ook nog steeds zeer hoog op de agenda van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Ook hier wordt intensief over gesproken. Zodra hier meer over bekend is, informeren we je graag verder.
 
Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, cao secretaris, mwiltenburg@anvr.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.