Teksten nieuwe cao reisbranche beschikbaar

Gepubliceerd op: 29-05-2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden (cao partijen) volop in beweging om in 2019 te komen tot een moderne en innovatieve cao voor iedereen die in de reisbranche werkt.
 
Aangezien de huidige cao echter afliep op 1 november 2018, en het proces rondom het moderniseren van de cao geruime tijd in beslag neemt, hebben cao partijen gezamenlijk een akkoord bereikt over nieuwe cao met een looptijd van 10 maanden. Sinds 24 mei jl. is de cao weer actief.


 

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe cao reisbranche

De nieuwe cao kent een looptijd van 1 november 2018 tot 1 september 2019. In deze nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over de lonen, die op 1 juli 2019 met 2% worden verhoogd (zie hiervoor artikel 9a in de cao). Ook de vergoedingen voor de bereikbaarheidsdiensten worden per diezelfde datum met 2% verhoogd.
 

Seizoenswerk

Nu de nieuwe cao definitief is kunnen bedrijven met seizoenswerkers ook weer gebruik maken van artikel 7 betreffende 'seizoenswerk'. Reisondernemingen kunnen vanaf dat moment (en totdat de cao afloopt) – met gebruikmaking van dit artikel – voor de in de cao genoemde functies de wachttijd van de Wet Werk en Zekerheid terugbrengen van 6 naar 3 maanden plus één dag, zonder dat er sprake is van een keten van arbeidsovereenkomsten.
 

Overige afspraken

Cao partijen hebben daarnaast expliciete afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling voor de reisbranche, het moderniseren van de cao en de arbeidsvoorwaarden voor de reisbranche én over het vastleggen van de rechten en plichten van reis(bege)leiders in een eigen sub-cao. Zie hiervoor de protocollaire afspraken in artikel 37, 38 en 39 van de nieuwe cao.
 

Algemeen verbindend verklaren cao reisbranche

Nu de nieuwe cao definitief is zal er bij het Ministerie van SZW ook een aanvraag worden ingediend tot het algemeen verbindend verklaren van de cao. Met het afgeven van de algemeen verbindend verklaring gaan de cao bepalingen ook voor de resterende 20% van de reisprofessionals die niet bij een ANVR aangesloten reisonderneming werken gelden. Het proces rondom de algemeen verbindend verklaring neemt minimaal 8 weken in beslag. We houden je hierover op de hoogte.
 

Meer informatie?

Ga hier direct naar de nieuwe cao voor de reisbranche. Bij vragen over de nieuwe cao reisbranche helpen we je graag verder. Je kunt contact met ons opnemen via info@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.