Wet arbeidsmarkt in balans – een eenvoudig overzicht!

Gepubliceerd op: 22-02-2019

Wellicht heb je al het een en ander gehoord en gelezen over de Wet arbeidsmarkt in de balans, de WAB. Het kabinet wil het voor werkgevers onder meer aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Maar wat houdt deze wet verder in? En wat is de status?

In dit nieuwsbericht zetten we een aantal zaken voor je op een rij:

1) Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat voorstellen tot herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om medewerkers een vast contract aan te bieden.

2) Het langverwachte wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer.

3) De belangrijkste aandachtspunten in het wetsvoorstel zijn:

a. Versoepeling van het ontslagrecht vaste dienst contracten
Hierbij gaat het om de ontslagroute via de kantonrechter. De huidige Wet werk en zekerheid kent nu acht ontslaggronden. Een werkgever die een medewerker wil ontslaan, moet uit deze lijst van acht gronden een keuze maken. Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid tot cumulatie, dat wil zeggen dat iedere ontslaggrond op zichzelf voldoende moet zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Met de komst van de WAB wordt ontslag ook mogelijk wanneer je verschillende ontslaggronden kunt combineren.

b. Transitievergoeding geldt eerder
Medewerkers krijgen vanaf de eerste dag dat zij bij een werkgever in dienst treden recht op een transitievergoeding, dus ook tijdens proeftijd. Onder de WAB wordt de opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden daarnaast geschrapt. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar, ook voor uitzendkrachten.

c. Lagere WW-premie voor vaste contracten
De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een medewerker een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

d. Ruimere ketenbepaling
De ketenbepaling is de opeenvolging van tijdelijke contracten. Deze bepaling gaat onder de WAB worden verruimd. Dit wordt weer 3 jaar, waarmee het weer mogelijk wordt om 3 tijdelijke contracten in een periode van 3 jaar aan te gaan.

e. Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers
Medewerkers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

f. Soepelere regels voor oproepkrachten
Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.

Bovengenoemde wijzigingen zijn nu dus nog niet doorgevoerd, aangezien de WAB nog niet door de Eerste Kamer is. Er wordt naar gestreefd om het grootste deel van wijzigingen in deze Wet uiterlijk 1 januari 2020 in te voeren. We houden je via de nieuwsberichten van Reiswerk graag op de hoogte!
 
Vragen? Mail ons dan gerust, via info@reiswerk.nl.
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.