Ben je verplicht om als organisatie een vertrouwenspersoon in dienst te hebben?

Gepubliceerd op: 13-02-2018

Het kan je niet ontgaan zijn: de massale deelname aan de campagne #metoo waarbij ervaringen met seksuele intimidatie bespreekbaar worden gemaakt. Ook Reiswerk besteedde hier in oktober in 1 van haar nieuwsberichten uitgebreid aandacht aan.

Mede naar aanleiding van deze #metoo-discussie is de vraag naar de inzet van vertrouwenspersonen sterk toegenomen. Oftewel, ben je nu als organisatie verplicht om een vertrouwenspersoon in dienst te hebben?

Vertrouwenspersoon een wettelijke verplichting?
Het antwoord op de bovenstaande vraag is nee. Je bent hiertoe als werkgever (nog) niet wettelijk verplicht. Op dit moment staat alleen in de Arbowet dat een werkgever verplicht is om beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidate, discriminatie en pesten. Onderdeel van dit beleid kán zijn het aanstellen van een vertrouwenspersoon, maar dat is op dit moment nog niet wettelijk verplicht (*). In de huidige cao voor de reisbranche, met looptijd tot 1 november 2018, is hierover ook niets vastgelegd.

(* Bron: HR Rendement 1-2018)

Een vertrouwenspersoon inzetten binnen jouw reisbedrijf
In hoofdstuk 4 van de arbocatalogus van de reisbranche lees je meer over hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen binnen jouw reisbedrijf. Ook lees je hier over de mogelijke inzet van een vertrouwenpersoon. Want hoe ga je te werk?

De werkgever wijst met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een vertrouwenspersoon aan. Dit kan zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon zijn.
In de praktijk blijkt het voor betrokkenen erg moeilijk hun ervaringen met ongewenste omgangsvormen openbaar te maken. Je kunt ervoor kiezen om één of meer vertrouwenspersonen aan te stellen. Vervolgens verspreid je als werkgever informatie over de wijze waarop medewerkers in contact kunnen komen met de interne of externe vertrouwenspersoon.

Vragen over dit nieuwsbericht? Mail dan naar André Preijde, manager bij Reiswerk, via info@reiswerk.nl
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.