Modelovereenkomst beschikbaar voor stages

Gepubliceerd op: 11-01-2017

De ANVR heeft voor stages binnen de branche een model stageovereenkomst ontwikkeld.

​Bij een stage hoort de nadruk te liggen op het opdoen van ervaring als onderdeel van de opleiding en niet op het leveren van productief werk. In beginsel zijn leerlingen/stagiaires niet in dienstbetrekking. Een stagiaire wordt volgens de Cao voor de reisbranche dan ook niet beschouwd als werknemer (art. 2.3a Cao).

De ANVR modelovereenkomst gaat ervan uit dat de reisonderneming als stageverlener slechts reiskosten-, onkosten- of kilometervergoeding geeft aan de stagiair.

Indien aan de stagiaire een (in de ogen van de belastingdienst) te hoge vergoeding wordt betaald, kan dit gevolgen hebben voor de loonbelasting- en premies Volks-/werknemersverzekeringen.

Klik hier voor de model stageovereenkomst

Disclaimer: 
De model stageovereenkomst is met de nodige zorgvuldigheid opgesteld, maar wij kunnen geen garanties geven m.b.t. de fiscale beoordeling door de belastingdienst/UWV van stageovereenkomsten gebaseerd op dit model.
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.