Prinsjesdag 2018, wat gaat er veranderen op gebied van HR?

Gepubliceerd op: 21-09-2018

Traditie, de gouden koets, het voorlezen van de troonrede door de koning Willem Alexander en daarmee de opening van het nieuwe werkjaar van het parlement. Het belooft een jaar te worden waar de nodige veranderingen op stapel staan. Zie je door de bomen het bos nog na Prinsjesdag?  

Er zijn een aantal maatregelen genoemd waar bedrijven en HR op korte of langere termijn in de praktijk mee te maken krijgen en opvolging aan moeten geven. We zetten de vier belangrijkste voor je op een rij.

Wet arbeidsmarkt in Balans ofwel kortweg de WAB

Het wetsvoorstel moet in het najaar van 2018 bij de Tweede Kamer liggen. Enkele onderdelen van de WAB:

  • Verruiming van de proeftijd. Bij het direct aanbieden van een vast contract wordt de proeftijd maximaal 5 maanden en voor contracten van meer dan 2 jaar wordt de maximale proeftijd 3 maanden.
  • Invoering van een extra ontslaggrond (cumulatiegrond) bij een ontslagprocedure voor de rechter. Wordt de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond ontbonden, dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding.
  • De transitievergoeding wordt aangepast. De transitievergoeding gaat gelden vanaf de 1e werkdag (in plaats vanaf 2 jaar). De opbouw van de transitievergoeding wordt soberder: voortaan telt elk dienstjaar voor een 3e maandsalaris.
  • Lagere WW-premie bij aanbieden van een vast contract.
  • De ketenregeling (het maximaal aantal opeenvolgende tijdelijke contracten) gaat weer van 2 naar 3 jaar.
  • Aanpassingen bij oproepcontracten. Oproepkrachten hoeven niet permanent beschikbaar te zijn. De oproepkracht hoeft geen gehoor te geven aan een oproep als de arbeidsomvang niet of niet duidelijk is vastgelegd en de oproep niet minstens 4 dagen van het voren bekend is gemaakt.
  • Payroll medewerkers krijgen een eigen plek in de wet. Met uitzondering van pensioen moeten hun arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk zijn aan die van de medewerkers bij de inlener.

Compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers

Allereerst, wanneer ben je een kleine werkgever?  
Je bent een kleine werkgever als er sprake is dat je in de 2e helft van het kalenderjaar, dat voorafgaat aan het jaar waarin de ontslagaanvraag wordt ingediend, gemiddeld minder dan 25 medewerkers in dienst had. Het gemiddeld aantal medewerkers wordt bepaald door het aantal medewerkers op 1 juli en het aantal medewerkers op 31 december bij elkaar op te tellen en door tweeën te delen.

Werkgevers ervaren drempels bij het geven van een vast contract. Vooral kleine werkgevers zien regels rondom ziekte en het verplicht betalen van een ontslagvergoeding als belastend en risicovol. Om het midden- en kleinbedrijf toch zo ver te krijgen dat er meer vaste banen worden aangeboden, is het kabinet van plan om ‘de scherpe randen van de transitievergoeding te slijpen’. Het plan is om bij kleine werkgevers de transitievergoeding te compenseren in geval van een ontslag vanwege een reorganisatie, pensionering of ziekte.

Aanpakken van schijnzelfstandigheid

Wanneer ben je zelfstandig en hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies in te houden? En wanneer is toch sprake van een arbeidsovereenkomst? Eerst moesten we allemaal een VAR hebben, vervolgens moest iedereen aan de modelcontracten en nu toch weer niet. Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. In juni stuurden de Minister van SZW en de Staatsecretaris van Financiën een ‘kamerbrief’ aan de Tweede Kamer over de route naar inwerkingtreding van wetgeving ter vervanging van de Wet DBA. Volgens die brief zet het kabinet in op drie routes.

  1. Handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2020, behalve voor kwaadwillenden.
  2. Uiterlijk 1 januari 2019 wil het kabinet verduidelijkt hebben wanneer wel of geen sprake is van gezag (het onderscheidend criterium tussen medewerkers en zelfstandigen)
  3. Voor de langere termijn wordt onderzoek gedaan naar op de opkomst van nieuwe vormen van arbeidsrelaties, waaronder de introductie van een ondernemersovereenkomst en aanpassing van de definitie van uitzendovereenkomst.

Uitbreiden partnerverlof

Met ingang van 1 januari 2019 krijgen partners 1 week partnerverlof (geboorteverlof) als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit doorbetaalde verlof is nu 2 dagen. Ook mogen ze vanaf 1 juli 2020 het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon. De Wet invoering extra geboorteverlof moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.
 
Het is nog wel even afwachten wanneer wetsvoorstellen goedgekeurd worden en in werking treden, maar wij houden je op de hoogte!
 
Bron: PW.net

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.