Ziekteverzuim voorkomen? Leg je spelregels voor verzuim vooraf vast!

Gepubliceerd op: 22-02-2018

Wil je discussies en misverstanden rondom ziekteverzuim voorkomen? Dan is het verstandig om de verzuimregels binnen jouw reisbedrijf vooraf goed vast te leggen. Zo weten jouw medewerkers altijd waar zij aan toe zijn in het geval van verzuim.  

Spelregels vastleggen – de verzuimhandleiding
Als je de verzuimregels binnen jouw reisbedrijf wilt vastleggen, dan is het aan te raden om hiervoor een verzuimhandleiding te gebruiken. Deze verzuimhandleiding kan onderdeel uitmaken van het bedrijfsreglement. Het voordeel van de inzet van een verzuimhandleiding is dat medewerkers precies weten welke rechten en plichten zij hebben wanneer zij zich ziek melden. Daarnaast sta je als werkgever juridisch sterker als je de verzuimregels vooraf duidelijk communiceert (*).

* Bron: HR Rendement 1-2018

Reiswerk biedt model verzuimhandleiding aan
Aangezien je als werkgever wellicht niet zelf de tijd en de middelen hebt om zelfstandig een verzuimhandleiding te ontwikkelen, stelt Reiswerk een professionele verzuimhandleiding beschikbaar. Deze model verzuimhandleiding is toegespitst op de reisbranche en heeft als doel het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het professionaliseren van HR-beleid in de sector. Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie van deze verzuimhandleiding beschikbaar. 
 ​
- Ga hier direct naar de Nederlandstalige versie
- Ga hier direct naar de Engelstalige versie

Deze verzuimhandleidingen zijn recent volledig geactualiseerd naar aanleiding van belangrijke wijzigingen in de Arbowet en op basis van de meest recente privacywetgeving.  Zo worden bijvoorbeeld het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en het recht op een werkplekbezoek door de bedrijfsarts uitgebreid beschreven. Overigens is er sinds 1 januari 2018 een landelijke pool van bedrijfsartsen die een second opinion kunnen verrichten, de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO).

Aan de slag!
Als werkgever ben je bevoegd deze verzuimhandleiding naar eigen inzicht en visie aan te vullen cq. te wijzigen en op te nemen als bijlage in het bedrijfsreglement (na goedkeuring door de OR of PVT). Het is wel belangrijk dat je de verzuimhandleiding personaliseert naar jouw organisatie, als je hiermee aan de slag gaat.

Het gebruik van de verzuimhandleiding is geen verplichting vanuit de cao voor de reisbranche en kan naar eigen wens en invulling worden gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld ook alleen de model gespreksverslagen gebruiken, die je ondersteunen bij het opbouwen van een goed inhoudelijk verzuimdossier.

Veel succes! Heb je vragen? Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.