Organisatieverandering in de reisindustrie: Employee Change Journey

Gepubliceerd op: 03-05-2018

Veranderen, we doen het elke dag. Klein, soms groot. Aanpassen aan de omgeving of juist willen opvallen en de dingen anders doen. Soms zichtbaar en bewust, soms onzichtbaar of vrijwel onbewust. Het gaat ons best goed af, toch?

Beste veranderaars…

In het eerste Whitepaper dat ik vanuit mijn PhD project voor Reiswerk schreef hebben we vanuit de management interviews een context geschapen waarbinnen de medewerkers dagelijks werken, nu richt ons onderzoek zich op de medewerker en zijn/haar perceptie en gedrag in verandering. We hebben in deel 1 en deel 2 gekeken naar de tussenfase die zo kenmerkend en waardevol is voor verandering en het belang van de context waarbinnen we veranderen, met aandacht voor de boven- en de onderstroom in organisaties. In dit huidige deel schetsen we de Journey van medewerkers in verandering. Wat maken ze mee? En wat vindt men belangrijk? Welke momenten doen er toe bij het omgaan met de permanente veranderingen? Deze vragen vormden de basis voor 20 medewerker interviews die we hebben uitgeschreven, gecodeerd en geanalyseerd.

We zien een proces gedetailleerd beschreven in tien fasen die de medewerkers onderkennen in hun reacties. De beelden zijn veel gedetailleerder dan onze veranderplannen vaak zijn. We denken na over het moment van communiceren, maar de vraag is of we ook voldoende oog hebben voor de momenten daarvoor (waar vaak de onderstroom al op gang is), of het moment net na de communicatie, wanneer iedereen terug naar zijn werkplek gaat. We hebben veel mensen gesproken die een ‘wait and see’ houding hadden tegenover nieuwe verandering. De invloed van eerdere veranderingen was sterk aanwezig. Men had te vaak mee gemaakt dat alles eerder niet door ging, of dat het formeel wel doorgevoerd werd maar er informeel weinig veranderde. Hoe en op welke momenten laat je nou zien dat het menens is en je de mensen hard nodig hebt om wendbaar te blijven? Ik hoop dat de series aan Whitepapers aanknopingspunten biedt om deze vraag te beantwoorden.

Ik wil je uitnodigen op een reis genaamd: “The Employee Experience of Business Transformation”. Afgelopen maanden heb ik onderzoek gedaan onder managers en medewerkers in de reisindustrie om in kaart te brengen welke verandering er gaande is en wat dit betekent voor medewerkers. Eerder schreef ik over de veranderagenda van de managers. Dit deel gaat over het perspectief van medewerkers, hoe gaan zij om met ‘altijd anders’.

Klik hier om deel 3 van mijn whitepaper 'Organisatieverandering in de reisindustrie - een medewerker perspectief' te downloaden.

Veel leesplezier. Heb je vragen en/of opmerkingen, ik hoor graag van je!

Met hartelijke groet,

Annemiek


Annemiek van der Schaft is op 1 januari 2017 gestart met haar promotie-onderzoek. Als HR professional binnen Breda University of Applied Sciences onderzoekt ze de impact van technologische ontwikkelingen op de toekomst van werk. 

Reiswerk financiert in samenwerking met CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality) wetenschappers, waaronder Annemiek, die fundamenteel en breed promotieonderzoek doen naar één van de thema’s van de Onderzoeksagenda Reisbranche.Klik hier om alvast het volledige whitepaper van Annemiek te downloaden, én om meer te lezen over Annemiek en de andere promovendi.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.