Jouw pensioen verandert

Gepubliceerd op: 23-11-2017

Op dit moment praten partijen die betrokken zijn bij de inhoud van de pensioenregeling van Reiswerk Pensioenen, te weten werkgeversorganisatie ANVR en vertegenwoordigers van vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie, intensief over de toekomst van de huidige pensioenregeling.  

Om ook in de toekomst een goede pensioenregeling te hebben is de huidige pensioenregeling in de afgelopen maanden intensief onder de loep genomen. De uitkomst hiervan is dat het noodzakelijk is een nieuwe pensioenregeling vorm te geven. Deze nieuwe regeling moet uiterlijk op 1 januari 2019 gereed zijn.

Huidige pensioenregeling
De huidige pensioenregeling bij Reiswerk Pensioenen is een middelloonregeling. Dit is een pensioenregeling waarbij de uitkomst relatief zeker is en inleg onzeker. Uit gedegen onderzoek is dus gebleken dat deze regeling onvoldoende toekomstbestendig is.

Hoe nu verder? Er is een mogelijkheid om de middelloonregeling te behouden, maar daarvoor moet Reiswerk Pensioenen zich wel aansluiten bij een ander bedrijfstakpensioenfonds. Zo wordt er schaalgrootte gecreëerd en de mogelijkheid om risico toe te voegen. Ook bestaat de mogelijkheid om beschikbare premieregeling te creëren al dan niet binnen Reiswerk Pensioenen. Deze twee opties worden intensief bekeken en doorgerekend.

Daarbij worden ook deelnemers gevraagd om deel te nemen aan een deelnemersonderzoek. De resultaten van dit deelnemersonderzoek worden door de partijen die betrokken zijn bij de vormgeving van de nieuwe regeling gebruikt als input om een zo’n goed mogelijke nieuwe regeling vorm te geven. 

Wijzigingen in 2018
Zoals eerder genoemd moet er op 1 januari 2019 een nieuwe pensioenregeling gereed zijn. Dit zal de nodige veranderingen met zich mee brengen en daarom worden er in 2018 zo weinig mogelijk aanpassingen door gevoerd. Zo blijven de kosten laag. 

Waar Reiswerk Pensioenen echter niet onderuit komt is om het huidige opbouwpercentage te wijzigen. De pensioenpremie van 23,2% blijft gelijk, maar het opbouwpercentage wordt gewijzigd van 1,8% naar 1,6%. Wat betekent dit nu eigenlijk?

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je bruto salaris in dat jaar. Van het salaris wordt eerst een franchise afgehaald. Je krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houdt Reiswerk Pensioenen rekening mee bij de opbouw van je pensioen. Het salaris dat overblijft is je pensioengrondslag (tot het maximum pensioengevend salaris). Daarover bouw je in 2018 1,6% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2018. Reiswerk Pensioenen zal hier in een aanvullende brief naar alle betrokkenen ook meer over vertellen.

Onderzoek vormgeving nieuwe pensioenregeling
De aankomende maanden staan dus in het teken van uitvoerig onderzoek naar de vormgeving een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling. 

Mocht je aanvullende vragen hebben dan kun je je hiervoor wenden tot 1 van de onderstaande contactpersonen.

Namens ANVR
Frank Radstake (fradstake@anvr.nl

Namens CNV Vakmensen
Kitty Huntjens (k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Namens De Unie
Han ter Halle (han.ter.halle@unie.nl

Namens FNV
Marlies Possel (marlies.possel@fnv.nl)

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.