Benodigde skills voor de future travel industry op het gebied van green, social & digital

Gepubliceerd op: 24-07-2019

Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van vooraanstaande reisbedrijven zijn tijdens de Travel Challenge samengekomen om de benodigde skills en competenties in de dynamische en veranderende reissector te bespreken. Het eerste thema in de aftrap van deze expertgroepen was de benodigde green, social en digital skills set en opleidingen voor de future travel industry.

Er is gesproken over de huidige en gewenste skills, de gaps hierin en de trainingsmogelijkheden in relatie tot de skills set. In dit artikel delen wij de uitkomsten en vertellen wij je wat de gewenste skills voor de future travel industry zijn volgens de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Wil je meer over weten over de achtergrond van deze interessante sessies? Lees ons artikel “Reiswerk brengt onderwijs en bedrijfsleven samen” waarin wij je meer vertellen over onze samenwerking met NTG (Next Tourism Generation Alliance) en de opzet van het World Café waarin dit thema besproken is.


 

Huidige en gewenste digitale skills

Een van de eerste conclusies tijdens het World Café was de noodzaak van digitale skills. Onderwijsinstellingen zijn anno 2019 verplicht om hun studenten deze digitale skills bij te brengen. En niet alleen de zogenaamde digital skills, maar ook kennis over het opbouwen van een website of het ontwerpen van een digitaal platform werden daarbij genoemd. Belangrijke onderwerpen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft zijn dan ook data analytics, coderen (HTML), Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA) en gezichtsherkenning. 
 

Huidige skills gaps digitale skills

Vanuit bedrijven is er dus meer behoefte aan kennis van ICT. Dit komt ook omdat Marketing en ICT steeds meer gecombineerd worden. De bedreiging voor reisorganisaties komt uit de hoek van goed in elkaar gezette IT-platforms die reizen verkopen. Smart solutions en het werken in multidisciplinaire teams zijn key om het huidige maar eindige tour operator model, met behulp van digitale/technologische oplossingen voor te zijn. Teams moeten niet meer werken in losse eilandjes, maar samenwerken, co-creatie staat centraal. Daarnaast zou iedereen de digitale taal moeten snappen (een verplicht basis bootcamp zou al kunnen helpen).


 

Trainingsmogelijkheden digitale skills

Vanuit het bedrijfsleven zou herhaling van het belang van digitale skills moeten blijven klinken in het onderwijs. Herhaling is kracht, wordt gezegd. Best practices vanuit het bedrijfsleven, maar ook een andere richting inslaan binnen het onderwijs zijn hierbij van belang.

‘’In de toekomst zijn er binnen het toeristisch onderwijs andere disciplines nodig, bijvoorbeeld een minor ICT.’’

Het toepassen van digitale skills en het creëren van digitale oplossingen zijn essentiële elementen binnen toekomstig toeristisch onderwijs. Door bachelor profielen flexibeler te maken, ontstaat er ruimte voor skills ontwikkeling om te voorkomen dat studenten te breed worden opgeleid. Op dit moment worden toerisme studenten gezien als generalistisch, met een sausje toerisme.De opleidingen moeten zich gaan richten op andere vormen van dienstverlening, waarbij blijvend ingegaan moet worden op trends en ontwikkelingen zoals AI en blockchain. Gemixte teams van IT-studenten en toerisme studenten die binnen hun bachelor kunnen samenwerken aan opdrachten zou een oplossing kunnen zijn; leren (jaar 1), toepassen (jaar 2) en creëren.
 

Opties van interne trainingen digitale skills

Wanneer gesproken werd over mogelijkheden voor het trainen van deze digital skills werd Google Digital Garage veel genoemd en daarnaast bleek Design Thinking een mogelijke invalshoek. Om deze digital skills ook daadwerkelijk te ontwikkelen is een bepaalde mindset nodig die bestaat uit eigenschappen zoals nieuwsierigheid, openstaan voor verandering, flexibiliteit, anders leren denken en kunnen samenwerken. 

Daarnaast is de jonge generatie erg sustainable gefocust. Toerisme professionals moeten dan ook zowel digital als sustainable skills hebben. Sustainable skills zijn als rode draad door toeristische opleidingen verweven, de kracht ligt hem op het ontwikkelen van de genoemde digital skills om futureproof te blijven als reissector. 


Samenwerking met NTG

In samenwerking met Lobke Elbers van de Next Tourism Generation Alliance (NTG) is tijdens de Travel Challenge een simultaan programma opgezet waarbij zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven elkaar opzochten om met elkaar in gesprek te gaan over de benodigde skills sets en competenties in de dynamische en veranderende reissector. NTG is de eerste Europese samenwerking en alliantie voor het verbeteren van een collaboratieve en productieve relatie tussen onderwijs en industrie. Deze verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven was de aftrap van de expertgroepen voor de sector tour operators en travel agencies in Nederland en hebben als doel een multiplier effect te creëren.
 

Europees Onderzoek

Niet geheel toevallig viel dit samen met een groot Europees onderzoek dat NTG heeft uitgevoerd onder meer dan 200 directeuren en managers in de travel industry en hun visie op de toekomstige skills in de reisbranche. De thema’s uit het Europese onderzoek van NTG waren dan ook leidraad voor de gespreksonderwerpen. In drie sessies is gesproken over de NTG skills set en opleidingen, de toekomst van deze skills set in organisaties en functies. Het huidige en gewenste imago van werken in de reiswereld en de benodigde professionele skills naast de NTG skills sets.

Het volledige rapport van dit Europese onderzoek door NTG kun je hier raadplegen. 
 

Delen van de uitkomsten

Reiswerk en NTG zijn hard bezig om het belang van een goede samenwerking tussen toeristisch onderwijs en de reisindustrie op het gebied van skills development verder uit te dragen aan de hand van het beschikbaar stellen en delen van concrete output op deze thema’s en gezamenlijk georganiseerde inhoudelijke activiteiten. De uitkomsten van deze sessies zijn dan ook door NTG verwerkt en samen met de bevindingen van het Europese onderzoek meegenomen. Per thema delen wij de uitkomsten als eerste stap naar meer synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp? Dan kun je terecht bij André Preijde, Manager Reiswerk. André is te bereiken via: andre@reiswerk.nl
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.