Ontwikkeling van digital en sustainable skills in de toekomst

Gepubliceerd op: 22-08-2019

Laatst deelde we de uitkomsten van de expertgroepen rondom het eerste thema: de gewenste en benodigde green, social & digital skills sets voor de travel industry. Het volgende thema dat besproken is tijdens deze samenkomst van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is de toekomst van green & digital skills. Oftewel: Hoe ziet de toekomst van digital en green (sustainable) skills eruit binnen diverse organisatiestructuren en functieniveaus?

Wil je meer over weten over de achtergrond van deze interessante sessies? Lees ons artikel “Reiswerk brengt onderwijs en bedrijfsleven samen” waarin wij je meer vertellen over onze samenwerking met NTG (Next Tourism Generation Alliance) en de opzet van het World Café waarin dit thema besproken is.


Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven met elkaar in gesprek over de skills sets tijdens de Travel Challenge 2019 in Turkije
 

Hoe wordt de ontwikkeling van digital skills gefaciliteerd?

Een belangrijke discussie is vaak of dit onder werktijd mag, of juist in de privétijd van de werknemer uitgevoerd moet worden. Er is gesproken over de manier waarop deze skills aangeleerd moeten worden. Kun je verwachten dat dit on the job gebeurd met bijvoorbeeld hulp van collega's of externe tools als Google Digital Garage? Of is het beter dat deze skills worden aangeleerd door geavanceerde bureaus die op snelle wijze digitale specialismen binnen organisaties kunnen trainen, toegepast op de functie eisen?

Het bleek dat digitale skills flexibiliteit vereisen. Daarbij kunnen ze niet ontwikkeld worden zonder doel en budget. Het kost namelijk veel tijd om skills aan te leren en te onderhouden in een snel veranderend landschap. Hiervoor is een duidelijk plan nodig met zowel financiele middelen als tijdsinvestering.

Ook werd geconcludeerd dat digital skills vanuit het landelijk opleidingsprofiel van toeristisch onderwijs weinig tot geen prioriteit hebben. De digital skills moeten dus zelf worden toegevoegd door onderwijsinstellingen of in combinatie met het bedrijfsleven gefaciliteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van traineeships waarbij recent afgestudeerde de kans krijgen om de digital skills verder te ontwikkelen. Op deze manier zijn organisaties voor jonge professionals erg aantrekkelijk en kunnen zij, met name in kleine organisaties ook daadwerkelijk het verschil maken.
 

Nieuwe generatie houdt travel industry scherp op sustainability

Het belang van duurzaamheid wordt volgens een gedeelte van de expertgroep met name door de consument bepaald, terwijl er ook een groep is die vindt dat dit bij de doelstellingen van een reisbedrijf zelf begint. De verantwoordelijkheid rondom duurzaam ligt bij de grote organisaties waarbij de kleinere organisaties eerder volgen dan leiden. Daarbij is het nuttig om in de toekomst meer samenwerkingen op te zoeken. Niet alleen om samen sterker te staan, maar ook om kennis te blijven delen. Daarbij is ook sturing vanuit de directies en de overheid gewenst voor een succesvolle toekomst van sustainable skills in alle reisorganisaties. 
 
Wanneer we kijken naar de jonge aanwas van HBO Toerisme studenten zien we voldoende kennis van sustainability. In verhouding wordt er binnen toeristisch onderwijs dan ook meer aandacht gegeven aan green dan digital skills. Juist omdat de jonge generatie duurzaamheid zelf hoog op de agenda heeft staan kan deze groep reisbedrijven scherp houden op het groene aspect en kan de sector duurzaamheid op een positieve manier naar buiten brengen.


 

Kleine en grote reisbedrijven: het verschil in skills ontwikkeling

Er zitten zowel kansen als bedreigingen aan skills ontwikkeling binnen kleine organisaties. Een kleinere afdeling of organisatie kan sneller transformeren en ontwikkelen op alle mogelijke aspecten. Het tempo van groei kan snel gaan. Tegelijkertijd heeft een kleinere organisatie een grotere uitdaging om kosten en omzet goed te managen. Specifiek met betrekking tot sustainable skills voor kleine organisatie is een gezamenlijke verantwoording van sustainability in de sector wenselijk.
 
Grote organisaties kunnen op een andere manier skills ontwikkeling waarborgen door bijvoorbeeld samen met de leidinggevende als coach aan skills te werken, in plaats van enkel tijdens en na de beoordelingscyclus. Op deze manier is het een duurzaam en langer ongoing traject.
 

Meer samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven

Een gezamenlijke conclusie van zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven was dat reisbedrijven er verstandig aan doen om studenten in te zetten op hun krachten. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat studenten tijdens hun studie al interdisciplinair samenwerken met echte opdrachtgevers en projecten zodat ze kennismaken met de praktijk.

Dit maakt de overstap naar het bedrijfsleven minder groot omdat studenten ervaring hebben met de manier van werken en daarbij beter hun sterke kanten (her)kennen. Dit betekent een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven waarbij zoveel mogelijk de praktijk wordt nagebootst met het uitvoeren van daadwerkelijke projecten.


 

Kosten efficiënte oplossingen voor (door)ontwikkeling

Onderwijs en de reisindustrie kunnen daarnaast denken aan kosten efficiënte oplossingen voor de doorontwikkeling van (interne) kennis in het bedrijfsleven. Hoe blijven medewerkers op de lange termijn geïnformeerd over de benodigde ontwikkelingen en kennis? En, hoe kan het toeristisch onderwijs daar een rol in spelen?
 

Het imago van een toerisme-opleiding en de digital fear

Het bedrijfsleven ziet toeristisch onderwijs nog steeds als een belangrijke specialisatie met een sterke identiteit. De wens vanuit de bedrijven zou zijn om creative design thinking als basiskennis van de opleiding te zien waaruit elke vertaling naar een product gemaakt kan worden. Toerismestudenten beschikken over het algemeen over goede soft skills (die pure IT-ers bijv. missen) waardoor het werken in interdisciplinaire teams essentieel is.

Hoe zou toerisme als sector met veel functieniveaus en een veelheid aan organisatiestructuren dan gepromoot moeten worden bij toekomstige toerisme studenten? Het begint bij het veranderen van de mindset op open dagen van toeristische opleidingen. Daar zal al informatie verstrekt moeten worden dat het belangrijk is om niet alleen creatief te zijn, maar ook digitaal te zijn. Er bestaat onder een groot aantal toerisme studenten een angst voor digital. ‘Digital fear’. Enkele reisorganisaties hebben die fear ook. Door de digitale skills samen te ontwikkelen met het bedrijfsleven kunnen hier stappen in gezet worden.
 

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp? Dan kun je terecht bij André Preijde, Manager Reiswerk. André is te bereiken via: andre@reiswerk.nl


 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.