Reiswerk brengt onderwijs & bedrijfsleven samen

Gepubliceerd op: 17-07-2019

Tijdens de Travel Challenge is er op initiatief van Reiswerk voor het eerst een verbinding gemaakt tussen onderwijs en bedrijfsleven. In samenwerking met Lobke Elbers van de Next Tourism Generation Alliance (NTG) is een simultaan programma opgezet waarbij beide partijen elkaar opzochten om met elkaar in gesprek te gaan over de benodigde skills sets en competenties in de dynamische en veranderende reissector.
 
André Preijde (Manager Reiswerk): “De synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven is van belang voor de toekomst van de travel industry. Deze unieke gelegenheid om zowel vooraanstaande reisbedrijven als onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen heeft mooie inzichten opgeleverd.”
 

Unieke gelegenheid

In voorgaande edities van de Travel Challenge waren ook altijd zowel bedrijfsleven als onderwijsinstellingen vertegenwoordigd op locatie. Toch was dit het eerste jaar waarbij dit onderdeel is opgenomen in het programma en bewust de koppeling tussen onderwijs en de travel industry gemaakt werd. Door de discussie te starten over de ontwikkeling van green, digital en social skills in de reiswereld werden nieuwe inzichten opgedaan en vanuit zowel onderwijs als bedrijfsperspectief een blik geworpen op de toekomst.Multiplier effect

Deze verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven was de aftrap van de expertgroepen voor de sector tour operators en travel agencies in Nederland en hebben als doel een multiplier effect te creëren. Niet geheel toevallig viel dit samen met een groot Europees onderzoek dat NTG heeft uitgevoerd onder meer dan 200 directeuren en managers in de travel industry en hun visie op de toekomstige skills in de reisbranche. Het vierjarige project van de Next Tourism Generation is dan ook de eerste Europese samenwerking en alliantie voor het verbeteren van een collaboratieve en productieve relatie tussen onderwijs en industrie.
 

Thema’s en opzet

De thema’s uit het Europese onderzoek van NTG waren dan ook leidraad voor de gespreksonderwerpen. In drie sessies is gesproken over de NTG skills sets (social, digital & green skills) en opleidingsmogelijkheden, de toekomst van deze skills sets in reisorganisaties en functieniveaus. Daarnaast werd het huidige en gewenste imago van werken in de reiswereld uitvoerig besproken net als de benodigde overkoepelende professionele skills (zoals attitude) naast de NTG skills sets.
 
Deze thema’s zijn besproken in een World Café opzet. Dit is een werkvorm die toelaat om met een groot aantal deelnemers van gedachten te wisselen en inzichten te delen rond een actueel thema. De sfeer is daarbij ongedwongen en informeel en de groep is opgedeeld in diverse tafels.


 
Elke tafel bevatte een van de vier thema’s waar men 20 minuten de mogelijkheid had om de discussie te starten. Dit werd geleid door de gastheer van de tafel die de bevindingen visualiseerde door te schrijven en te tekenen. Na 20 minuten werd er gewisseld van tafel en samenstelling zodat iedereen de mogelijkheid kreeg om alle vier de thema’s te bespreken en de wisselende samenstellingen zorgde voor nieuwe inzichten. In de daaropvolgende sessie werd de samenvatting van elke discussietafel gevisualiseerd in de vorm van schilderingen. Dit resulteerde uiteindelijk in vier unieke schilderijen die de toekomstscenario’s van travel en de benodigde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven illustreren. 

Belangrijke uitkomsten per thema

Reiswerk en NTG zijn hard bezig om het belang van een goede samenwerking tussen toeristisch onderwijs en de reisindustrie op het gebied van skills development verder uit te dragen aan de hand van het beschikbaar stellen en delen van concrete output op deze thema’s en gezamenlijk georganiseerde inhoudelijke activiteiten. 
 
De uitkomsten van de sessies tijdens de Travel Challenge zijn dan ook door NTG verwerkt en in het Europese onderzoek meegenomen. De aankomende weken zullen wij per thema de uitkomsten van de sessies delen als eerste stap naar meer synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 

Deelnemende partijen

Daarbij willen wij uiteraard de deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen bedanken die deze output mede mogelijk gemaakt hebben en als eerste hebben deelgenomen aan de expertgroepen tijdens de Travel Challenge 2019: ANWB, Corendon, FTI Reizen, KLM, Schiphol Group, D-reizen, Pelikaan Reizen, Airtrade, ATPI, Buro Scanbrit, Amadeus, Askja Reizen, VakantieXperts, Better Places, Vacanceselect, ANVR - en naar de deelnemende onderwijsinstellingen - BUAS, Inholland, NHL Stenden, Saxion & TIO.
 

Vragen

Heb je op basis van dit artikel vragen over de opzet van het World Café of het vervolg van onze samenwerking met NTG? Dan kun je terecht bij André Preijde (Manager Reiswerk) via: andre@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.