Resultaten bekend: Onderzoek mensen met arbeidsbeperking

Gepubliceerd op: 04-05-2017

Reiswerk besteedt ook dit jaar weer volop aandacht aan de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen de reisbranche. Eén van de initiatieven in 2016 is de uitvoering van een telefonisch onderzoek onder werkgevers. Van de ruim 500 werkgevers die zijn benaderd voor deelname aan het telefonische onderzoek, heeft bijna de helft meegewerkt.

We stelden de deelnemende werkgevers vragen over de volgende onderwerpen: 1. Kennis over de 100.000 banenafspraak / Participatiewet
2. Reeds uitgevoerde activiteiten op dit gebied
3. Bereidheid om mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking
4. Mogelijkheid tot plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking

Bereidheid is groot, inzet blijft achter

Uit de resultaten blijkt dat slechts één derde van alle werkgevers bekend is met de inhoud van de 100.000 banenafspraak in Nederland. Het stimuleren van de inzet van mensen met een beperking binnen de branche vloeit voort uit deze landelijke afspraak[moet nog een nieuwe link in]

Bij slechts 16% van de deelnemende bedrijven is iemand met een arbeidsbeperking in dienst. De tevredenheid van deze werkgevers ten aanzien van hun medewerkers met een arbeidsbeperking blijkt erg hoog.

De resultaten van het onderzoek geven ook weer dat de bereidheid van werkgevers om iemand in te zetten met een arbeidsbeperking erg hoog is. Op basis van de eerder genoemde 16% kunnen we echter concluderen dat dit lang niet altijd resulteert in de daadwerkelijke inzet.

Onbekend maakt onbemind

Waar ligt het nu aan dat de daadwerkelijk inzet van mensen met een beperking achter blijft?

Werkgevers gaven in het onderzoek aan dat ze niet goed weten wat de regels zijn rondom de aanname van iemand met een beperking. Wetten, regels en subsidies rondom dit thema zijn naar de mening van de deelnemende werkgevers onvoldoende duidelijk.

Ook wordt aangegeven dat men niet weet waar geschikte kandidaten kunnen worden gevonden en dat men op ziet tegen de beperkingen van deze doelgroep. Tot slot vragen vele werkgevers zich af of iemand met een arbeidsbeperking wel mee kan draaien binnen de organisatie, gezien het hectische en dynamische karakter van de reisbranche.

Antwoord op al je vragen

Antwoorden op de vragen die je als werkgever kunt hebben over dit belangrijke thema, zijn terug te vinden in het informatieve webmagazinedat Reiswerk in 2016 ontwikkelde. [moet nog een nieuwe link in]

Daarnaast is de kandidatenverkenner banenafspraak van het UWV [moet nog een nieuwe link in] sinds 1 oktober jl. beschikbaar. Als je als werkgever werk hebt voor iemand uit met een arbeidsbeperking, dan kun je door middel van deze kandidatenverkenner direct op zoek naar passende en beschikbare kandidaten. In onderstaand korte filmpje zie je direct hoe het werkt.

Klaar voor 2017!

Met de bovenstaande onderzoeksresultaten op zak gaat Reiswerk door met initiëren van projecten rondom dit belangrijke thema. Wil jij als werkgever passend advies over dit thema? Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, [moet nog een nieuwe link in] Projectmanager Arbeidszaken, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?