Welke professionele skills hebben we nodig in de future travel industry?

Gepubliceerd op: 10-09-2019

Tijdens de expertgroepen zijn de benodigde skills sets van de future travel industry besproken. Het laatste thema waarover zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven van de reiswereld met elkaar in gesprek zijn gegaan zijn de toekomstige professionele skills, naast de reeds besproken sustainable, social en digital skills. Oftewel: zijn er eigenschappen die nog niet besproken zijn, maar die in de toekomst wel belangrijk zijn? 

Wil je meer over weten over de achtergrond van deze interessante sessies? Lees ons artikel “Reiswerk brengt onderwijs en bedrijfsleven samen” waarin wij je meer vertellen over onze samenwerking met het Europese project NTG (Next Tourism Generation Alliance) en de opzet van het World Café waarin dit thema besproken is. Of bekijk een van de eerder gepubliceerde thema's:
 
 

De meest belangrijke skills binnen nu en tien jaar

Taal en communicatie skills zijn essentieel, zowel intern als extern, net als cross cultureel contact. Er bestaat bij de jongere generatie de angst om te bellen, maar het gaat in het grotere geheel om het hebben van verbinding, klantcontact waarborgen en initiatief nemen hierin. Dit betekent ook een proactieve houding, leiderschap skills in een nieuwe vorm en nieuwe verbindingen zoeken in samenwerkingen.

Reisprofessionals zijn verbinders. Dat betekent ook dat skills in termen van analyseren en creativiteit hard nodig zijn. Daarnaast worden kritisch denken, flexibel en agile zijn en een pragmatische aanpak erg hoog op de agenda gezet wat betreft benodigde toekomstige skills in toerisme. Daarboven komen nog de skills die betrekking hebben op analytisch vermogen en conceptueel denken middels design thinking, zoals het aanleren van diverse vormen van creativiteit.

Over het algemeen wordt nog gezegd dat fouten maken mag, zolang er maar lef wordt getoond en verantwoordelijkheid wordt genomen om te leren. Jezelf als reisprofessional kunnen verdiepen en verplaatsen in anderen met een nodige dosis nieuwsgierigheid ligt ten grondslag hieraan.


Foto's van de creatieve sessie om de future travel industry en de bijbehorende skills te visualiseren
 

Samenwerking met NTG

In samenwerking met Lobke Elbers van de Next Tourism Generation Alliance (NTG) is tijdens de Travel Challenge een simultaan programma opgezet waarbij zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven elkaar opzochten om met elkaar in gesprek te gaan over de benodigde skills sets en competenties in de dynamische en veranderende reissector. NTG is de eerste Europese samenwerking en alliantie voor het verbeteren van een collaboratieve en productieve relatie tussen onderwijs en industrie. Deze verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven was de aftrap van de expertgroepen voor de sector tour operators en travel agencies in Nederland en hebben als doel een multiplier effect te creëren.
 

Europees Onderzoek

Niet geheel toevallig viel dit samen met een groot Europees onderzoek dat NTG heeft uitgevoerd onder meer dan 200 directeuren en managers in de travel industry en hun visie op de toekomstige skills in de reisbranche. De thema’s uit het Europese onderzoek van NTG waren dan ook leidraad voor de gespreksonderwerpen. In drie sessies is gesproken over de NTG skills set en opleidingen, de toekomst van deze skills set in organisaties en functies. Het huidige en gewenste imago van werken in de reiswereld en de benodigde professionele skills naast de NTG skills sets.

Het volledige rapport van dit Europese onderzoek door NTG kun je hier raadplegen. 
 

Delen van de uitkomsten

Reiswerk en NTG zijn hard bezig om het belang van een goede samenwerking tussen toeristisch onderwijs en de reisindustrie op het gebied van skills development verder uit te dragen aan de hand van het beschikbaar stellen en delen van concrete output op deze thema’s en gezamenlijk georganiseerde inhoudelijke activiteiten. De uitkomsten van deze sessies zijn dan ook door NTG verwerkt en samen met de bevindingen van het Europese onderzoek meegenomen. Per thema delen wij de uitkomsten als eerste stap naar meer synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp? Dan kun je terecht bij André Preijde, Manager Reiswerk. André is te bereiken via: andre@reiswerk.nl

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.